Bio-CCS nödvändigt för att nå klimatmålen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det är av yttersta vikt att arbetet med styrmedel för negativa utsläpp initieras så snart som möjligt och att det sker skyndsamt så att bio-CCS kan realiseras i stor skala innan 2030. Dessa styrmedel behöver vara uthålliga, förutsägbara, långsiktiga och teknikneutrala. Detta framgår av en ny position som Energiföretagen Sverige fastslagit.

Med negativa utsläpp menas att utsläppen är mindre än noll, det vill säga att halten av växthusgaser i atmosfären sänks. Negativa utsläpp behövs för att vi ska nå klimatmålen samtidigt som andra kostnadseffektiva åtgärder för utsläppsminskningar också måste vidtas så långt som möjligt.

Energiföretagens medlemmar vill bidra till att uppvärmningssektorn får negativa utsläpp och kan genom bio-CCS även bidra till att samhället når vårt långsiktiga klimatmål om negativa utsläpp efter 2045. Flera energiföretag genomför redan nu förstudier, investering i pilotanläggning, planering av fullskaleanläggning och analyser av bio-CCS.

I sin fastslagna position lyfter Energiföretagen Sverige bland annat:

  • Det är av yttersta vikt att arbetet med styrmedel för negativa utsläpp initieras så snart som möjligt och att det sker skyndsamt så att negativa utsläpp genom avskiljning och lagring av koldioxid från biobränsle och biogent avfall (bio-CCS) kan realiseras i stor skala innan 2030.
  • Styrmedel för bio-CCS behöver vara uthålliga, förutsägbara, långsiktiga och teknikneutrala.
  • Vår bedömning är att incitament för bio-CCS behövs. Omvända auktioner för negativa utsläpp har goda förutsättningar att bli en kostnadseffektiv åtgärd för att nå målet om klimatneutralitet till 2045.
  • Finansieringen av styrmedel för bio-CCS bör vara skattefinansierad på kort sikt. På längre sikt bör detta dock omprövas och staten bör redan nu verka för EU-gemensam finansiering/styrmedel.

Ta del av positionen i sin helhet.

Läs gärna också vår senaste debattartikel i frågan "Storskalig bio-CCS kan ge minusutsläpp redan 2025".

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se