Skapa rätt förutsättningar för framtida vindkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har fastställt två nya positioner, dels i frågan om en eventuellt slopad anslutningskostnad för havsbaserad vind, dels om behovet av att reformera processen för kommunal tillstyrkan av vindkraft. Båda frågorna är viktiga för att säkerställa ett så konkurrenskraftigt energisystem som möjligt med minskade hinder för ny produktion och konkurrens på lika villkor för alla fossilfria kraftslag.

Havsbaserad vind är ett av flera elproduktionsslag som har potential att bidra med fossilfri el i framtiden. Vilka fossilfria energislag som ska möta dagens och framtidens behov bör dock i största möjliga mån avgöras av marknaden, annars riskerar vi att få ett onödigt dyrt energisystem. Energiföretagen menar att framtida elproduktion måste konkurrera på lika villkor och därför anser vi att en slopad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft inte bör införas i dagsläget. Läs hela positionen om anslutning av havsbaserad vind här.

Energiföretagen anser samtidigt att det är mycket angeläget att reformera processen för kommunal tillstyrkan av vindkraft. Den kommunala tillstyrkan bör avse plats för vindkraftsverksamhet, bör lämnas tidigt i processen och vara bindande under hela tillståndsprocessen. Att kommunen idag kan välja att ändra sitt beslut fram till dess att tillståndet vunnit laga kraft skapar stor osäkerhet för den tillståndssökande; en osäkerhet som kan vara över flera år. Läs hela positionen om reformering av kommunala vetot här.

Läs gärna också vår debattartikel på Altinget: ”Undanröj hinder istället för att subventionera ny elproduktion”

Vill du veta mer? Kontaka Per Holm för frågor om havsbaserad vind, och Ingela Lindqvist om kommunala vetot.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se