Högre ambitionsnivå behövs för styrmedel för bio-CCS

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energimyndigheten presenterade den 16 april en rapport med förslag till utformning av driftsstöd för bio-CCS. Energiföretagen välkomnar förslagen men efterlyser en högre ambitionsnivå och en inriktning för att få en marknadsdriven utveckling av bio-CCS på sikt.

– Det är välkommet att Energimyndigheten lämnat ett förslag till utformning av ett driftsstöd för bio-CCS. Nu är det viktigt att regeringen ser till att avsätta tillräckliga anslagsmedel i kommande budget så att en första auktion ska kunna ske under nästa år. Vi anser dock att Energimyndigheten har en för låg ambitionsnivå i sitt förslag och även att utsläppsvolymerna borde vara betydligt större i den första auktionen under 2022. Vi saknar också en inriktning i förslaget för att få en marknadsdriven utveckling av bio-CCS på sikt och anser att detta är en viktig fråga i Energimyndighetens fortsatta utredningsarbete, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter, styrmedel, energianvändning och resurseffektivitet på Energiföretagen Sverige.

Bio-CCS viktig förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen

Negativa utsläpp genom kolsänkor är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå målet att ha nettonollutsläpp år 2045. Tekniker som bio-CCS, avskiljning, transport och lagring av koldioxid från biobränsle kan bidra till att nå målet, även om inte alla sektorer lyckas bli av med alla sina utsläpp. Energiföretagen Sverige har presenterat en tidslinje med de åtgärder som krävs för att investeringar i bio-CCS ska kunna förverkligas.

Energimyndigheten föreslår omvända auktioner för bio-CCS

Energimyndighetens förslag bygger vidare på de förslag som den statliga utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) presenterade förra året. Energimyndigheten föreslår i sin rapport att ett driftstöd för bio-CCS bör utformas genom omvända auktioner. Detta motiveras utifrån kostnadseffektivitet för stat och aktörer, statsstödsregler samt utifrån aktörernas synpunkter. Energimyndigheten ska återkomma i sin slutredovisning den 15 november med ett förslag till mer detaljerad utformning.

En första auktion föreslås ske 2022

Energimyndigheten utgår i förslaget från att första auktionen genomförs år 2022 och att inlagring kan ske med början 2026. Därefter föreslås auktioner ske under 2026 och 2029. Stödet till aktörer föreslås baseras på de bud som aktörerna lägger per ton geologiskt lagrad biogen koldioxid inklusive kostnaderna för transport till lagringsplatsen och lagring.  Energimyndigheten föreslår 15 år som stödperiod för att ge aktörerna en rimlig investeringsperiod och möjliggöra för tekniska framsteg och andra eventuella prioriteringar i lagringfrågan.

Energimyndighetens rapport finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se