Vägen till negativa utsläpp genom bio-CCS

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Negativa utsläpp är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå målet att ha nettonollutsläpp år 2045. Tekniker som bio-CCS, avskiljning, transport och lagring av koldioxid från biobränsle kan bidra till att nå målet, även om inte alla sektorer lyckas bli av med alla sina utsläpp. Med snabba beslut från regeringen kan energibranschen leverera negativa utsläpp genom bio-CCS i stor skala redan från år 2025!

Tidslinje för storskalig bio-CCSDet kan vara svårt för samhället att helt få bort fossila utsläpp till år 2045, då Sverige ska ha nettonollutsläpp. En teknik som kan bidra till negativa utsläpp är bio-CCS. Energiföretagen har nu, i samverkan med medlemmar, tagit fram en tidslinje för hur detta kan bli verklighet, ”Vägen till negativa utsläpp genom bio-CCS”. 

– Det krävs ett flertal politiska beslut i närtid för att negativa utsläpp ska vara möjliga. Det är främst tre aktörer som behöver agera; regeringen, Energimyndigheten och företag inom energibranschen och industrin. Regeringen behöver exempelvis ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda formerna för ett auktionsförfarande för negativa utsläpp och parallellt arbeta för ett EU-gemensamt styrmedel. Om de första besluten tas redan i år kan energibranschen börja leverera negativa utsläpp redan om fem år, understryker Per Holm, klimatansvarig på Energiföretagen Sverige.

Enligt det klimatpolitiska ramverket får Sverige till år 2030 kompensera 1,8 Mton koldioxidutsläpp med negativa utsläpp. År 2045 kan energibranschen och pappersindustrin bidra med över 10 miljoner ton i minusutsläpp. Potentialen för negativa utsläpp är dessutom betydligt större än så. För att potentialen ska nås i tid behöver regeringen agera i närtid.

Titta närmare på tidslinjen för storskalig bio-CCS. (pdf)
Tidslinjer, illustrationer och Prezi-presentation: Studio Flygar.

Läs mer i fördjupningen av tidslinjen för storskalig bio-CCS. (pdf)

Här kan du läsa vår Strategi för bio-CCS. Det är ett 15-tal företag och organisationer som står bakom strategin, som bygger på Energiforsks breda forskningssatsning där de utrett möjligheterna för fjärrvärme­branschen att bidra med negativa utsläpp genombio-CCS.

Se filmen med Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi
Anders Egelrud beskriver hur fjärrvärmesektorn dels tar bort sina sista fossila utsläpp, dels kan bidra till minusutsläpp genom bio-CCS. Det kan kompensera för de sista fossila utsläppen, som kan vara svåra att få bort helt. Han lygfter också vad som krävs från politiken för att storskalig bio-CCS ska bli verklighet.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se