Energiföretagen välkomnar initiativ för vätgasstrategi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Regeringen ger Energimyndigheten uppdraget att ta fram en nationell strategi för vätgas. Energiföretagen välkomnar initiativet och lyfter samtidigt att den stora uppgiften blir att undanröja de hinder som finns i befintliga regelverk liksom att utveckla nya regelverk där de saknas. Dessutom poängterar Energiföretagen att en viktig förutsättning för vätgas är fortsatt god tillgång på fossilfri el.

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten uppdraget att ta fram en nationell strategi för vätgas. Myndigheten ska analysera och kvantifiera potentialen för ökad produktion, lagring, transport och användning av vätgas, elektrobränslen och ammoniak i olika sektorer i Sverige och översiktligt inventera möjligheterna till samarbete med andra länder och aktörer i Europa.

- Det är välkommet med ett initiativ för att göra bedömningar av potentialen för vätgas, för att belysa möjligheterna med denna energibärare, säger Lars Andersson, sakkunnig hos Energiföretagen Sverige. Den stora uppgiften för regeringen och ansvariga myndigheter är emellertid att undanröja de hinder som finns i befintliga regelverk liksom att utveckla nya regelverk för vätgas.

Fossilfritt Sverige presenterade nyligen en vätgasstrategi som innehöll exempel på åtgärder inom regelverk med mera. Där konstaterades behovet av att Energimarknadsinspektionen skapar en reglering med intäktsram för vätgasledningar och att utbyggnad av vätgasledningar bör vara koncessionspliktiga på motsvarande sätt som elledningar. För att skapa en likvärdig hantering över hela landet föreslog man även att MSB bör skapa nationella råd och rekommendationer för hantering av vätgas och vätgasledningar som bör användas av alla räddningstjänster och kommuner.

Vätgas har med sina delvis unika egenskaper en möjlighet att komplettera en elektrifiering i syfte att minska klimatpåverkan. En expansion av fossilfri vätgas bygger dock på att den är konkurrenskraftig. Med en fortsatt sjunkande kostnad för förnybar elproduktion och om kostnaderna för framställningen av vätgas minskar beroende på exempelvis en ökad produktionsvolym, så öppnas stora möjligheter.

- En grundförutsättning för att vätgas ska kunna bli en nyckelspelare i ett fossilfritt samhälle är god tillgång på fossilfri el. Elnätskapaciteten är idag en begränsande faktor på flera ställen och utbyggnaden av såväl nät som elproduktion behöver underlättas vilket redovisas i vår färdplan energi, avslutar Lars Andersson.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se