Energiföretagens bidrag till elektrifieringsstrategin

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har presenterat ett antal åtgärdsförslag till regeringens arbete med den elektrifieringsstrategi som ska slutrapporteras i oktober. Syftet är att bidra med konkreta och realistiska idéer genom att peka på hinder som behöver rivas och åtgärder som behöver genomföras för att kunna möta ett växande behov av elektrifiering, bland annat i tung industri och transportsektorn.

Energiföretagen har i dagarna spelat in ett omfattande åtgärdsförslag för Sveriges elektrifiering till regeringen. Inspelet baserar sig på elektrifieringsstrategins 12-punktslista och är i huvudsak en sammanställning av Energiföretagens tidigare framarbetade positioner, såsom färdplaner för el och värme, tidslinjerna i Färdplan Energi, remissvar rörande nätkapacitet, intäktsreglering och tillståndsprocesser, samt 12-punktsprogrammet för fjärr- och kraftvärme.

- Våra medlemsföretag tampas med dessa frågor varje dag och förhoppningen är att vårt inspelet ska kunna bidra med konkreta uppslag till regeringens pågående arbete, genom att beskriva hinder för elektrifieringen och de åtgärder som behövs för att riva dem, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för frågan hos Energiföretagen. 

Sedan arbetet med regeringens elektrifieringsstrategi inleddes i oktober 2020 har Energiföretagen fört en dialog med arbetsgruppen liksom deltagit i möten där representanter från industri, myndigheter och andra intressenter medverkat. Dialogen har syftat till att bidra till arbetsgruppens arbete genom att i första ledet ringa in målbild samt nyckelområden för strategin.

Den 30 mars presenterade energiminister Anders Ygeman och arbetsgruppen en förstudie, där en planeringsram för en fördubblad elefterfrågan föreslogs. I förstudien listades även tolv punkter som behöver hanteras för att Sverige ska ha förutsättningar att elektrifiera industri och transporter i den omfattning som krävs för att nå klimatmålen. Nu pågår i Regeringskansliet ett intensivt arbete med att fylla dessa 12 åtgärdsområden med konkret innehåll.

- Energiföretagen har velat bidra konstruktivt till arbetet med elektrifieringsstrategin sedan starten, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för frågan på Energiföretagen. Vi sitter på en massa kunskap och konkreta förslag som vi tillsammans med en referensgrupp av medlemmar samlat i ett format som vi anpassat efter elektrifieringsstrategins upplägg. Vi hoppas att vi bidragit till en strategi som verkligen gör skillnad och skapar rätt förutsättningar att möta det paradigmskifte vi står inför; att gå från förvaltning till utveckling av ett helt nytt elsystem på bara 25 år.

Ta del av Energiföretagens inspel i sin helhet. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se