Rikta Rätt – lista med växelriktare för solcellsinstallationer – i drift

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Idag den 1 mars lades den första listan ut på Energiföretagens webbplats med växelriktare för solcellsinstallationer. Dessa växelriktare uppfyller ställda krav enligt EU-förordning 2016/631 (RfG) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2018:2. Dessutom krav enligt föreskrifter, standarder och branschrekommendationer som specificerar skyddsinställningar och övertons- respektive flimmernivåer.

Sidan på Energiföretagens webbplats som innehåller Rikta Rätt-listan avser växelriktare. Vi vänder oss till den som ska installera en solcellsanläggning som klassas som Typ A, och till elnätsföretag som måste se till att växelriktare uppfyller ställda krav.

Ett stöd för att underlätta och förenkla

– Det handlar om service åt tillverkare och försäljare av växelriktare som vill få sin utrustning testad att kraven är uppfyllda. Förutom själva listan med växelriktare som uppfyller ställda krav finns en procedur för att få växelriktare granskade för att kunna hamna på listan, säger Matz Tapper som arbetar med elnätsteknik och säkerhet hos Energiföretagen Sverige.

Kristina Tidner, som är chef för Elanläggning hos Ellevio och har haft en tongivande roll i tillkomsten av Rikta Rätt, förtydligar om listans juridiska status:

– Listan är ett stöd för att underlätta föranmälan av produktionsanläggning till elnätsföretagen. Att finnas med på Rikta Rätt-listan är alltså inte en förutsättning för att en växelriktare ska kunna anslutas till elnätet men det förkortar hanteringstiden.

Genom Rikta Rätt förenklas anmälan av en ny solcellsanläggning avsevärt, då dokumentation och granskning av ställda krav inte längre behövs i samma utsträckning. Installatörer och elnätsföretag ska vara trygga med att använda Rikta Rätt som innebär att alla växelriktare på listan redan är granskade noggrant.

Besök Rikta Rätt

Rikta Rätt finns på Energiföretagens webbplats på www.energiforetagen.se/riktaratt. I närtid ska även adressen www.riktaratt.se fungera.

Det finns även möjlighet att prenumerera på Rikta Rätt. När listan uppdateras med nya växelriktare skickas den ut till prenumerantern

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se