Stor succé för Arena Energi!

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Med ett år kvar till valet är energifrågorna hetare än någonsin. Det visar inte minst det faktum att Arena Energi samlat över 600 personer som under två dagar lyssnat på seminarier om allt från övergripande energipolitik, behovet av elnätskapacitet och vattenkraftens roll för omställningen till vätgasens framtid, elmarknadens funktion, avfallsförbränningsskatt och mycket mer. Många heta frågor som sagt och en imponerande bransch, som Anders Ygeman uttryckte det så bra.

Med ett år kvar till ordinarie riksdagsval vill Energiföretagen och branschen sätta fokus på de energipolitiska frågorna och framtidsutmaningarna. Allt pekar mot en stark ökning av elektrifiering i samhället, samtidigt som Sverige ska vara fossilfritt 2045. Hur ska vi lösa den utmaningen? Detta har diskuteras under Arena Energi - en tvådagars konferens med över 600 anmälda, från politiken, myndigheter, näringsliv, energibranschen och andra aktörer. Medverkande företag, utöver Energiföretagen, har varit EllevioEonFortumLuleå EnergiUniperVattenfall och Energiföretagen.

Under Arena Energis första dag medverkade de energipolitkska talespersonerna i ett samtal med Energiföretagens Hannes Borg, för att ge sin syn på deras viktigaste frågor, nu och framåt. Det rådde stor politisk enighet kring vad som behöver göras för att vi ska lyckas med energiomställningen, även om det kvarstår skillnader i synen på till exempel olika kraftslag. E.ON diskuterade hur vi skapar förutsättningar för elektrifiering ur ett regionalt perspektiv. Uniper pratade konkurrenskraft utan utsläpp och under sitt seminarium bjöd Ellevio in sina nordiska kollegor för få en utblick på våra nordiska grannars färdplaner. 

Dag ett avslutades med ett samtal mellan vd Åsa Pettersson och energiminister Anders Ygeman där en av medskicken till ministern var att politiken bör ta vara på den breda samsyn som finns i många energifrågor och passar på att skapa verkstad av dem. Som svar uttryckte ministern en förhoppning om att få till långsiktiga spelregler efter valet 2022, ex för att korta ledtiderna för både nya elnät och ny elproduktion.

Energiföretagen presenterade också sina viktigaste frågor framöver, nämligen:

  • Elsystemet; vikten av att utreda marknadens funktion, stärka stamnätet och sätta ett mål för överföringskapacitet, samt en långsiktig elnätsreglering anpassad efter nya behov. 
  • Fjärr- och kraftvärmen; behovet av en sammanhållen strategi för fjärr- och kraftvärme, fokus på negativa utsläpp via bio-ccs, samt att minska plasten i avfallskedjan.
  • Behov av att hantera målkonflikter för att möjliggöra energiomställningen genom att bland annat underlätta utbyggnad av både elproduktion och elnät och se hur kostnaderna för omställningen kan fördelas.

Under Arena Energi presenterade också Energiföretagen sin senaste tidslinje inom Färdplan Energi, nämligen den för framtidstekniken vätgas. För att komma fort fram med den nya tekniken behövs ett uppdaterat regelverk och det är snart. Ta del av tidslinjen på denna sida där vi beskriver vem som behöver göra vad, och när, för att åstadkomma detta. Läs gärna vår debattartikel på samma ämne. 

Dag två pågår i skrivandes stund, med spännande seminarier som:

  • Möter dagens elmarknad morgondagens behov? (Fortum)
  • Vattenkraftsparadoxen - betydelsen ökar men produktionen minskar – hur går det ihop? (Fortum)
  • Den stora industriomställningen i norr – nationella konsekvenser eller globala möjligheter? (Luleå Energi)
  • Så klarar samhället den tredje elektrifieringsvågen (Ellevio)
  • Planeringsmål 2045 - är den fria marknaden förlorad? (Vattenfall)

Titta i efterhand

Alla som vill kommer att få möjlighet att titta på samtliga seminarier i efterhand. Dock finns ingen länk tillgänglig just nu, utan kommer att publiceras på hemsidan och skickas ut via vårt nyhetsbrev så snart som möjligt. Vi ber er om tålamod!