Vätgasen behöver ett regelverk

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vätgas har på senare år vuxit fram till att bli en av de viktigaste pusselbitarna i klimatomställningenVätgas ska användas i många stora industrisatsningar för att producera allt från fossilfritt stål till elektrobränslen för sjöfarten. I dagsläget saknas dock ett färdigt regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras. Energiföretagen har därför tagit fram ett antal förslag på vad våra politiker och myndigheter måste göra, och när, för att få ett regelverk på plats snabbast möjligt.  

Runt om i Sverige planeras nu för omställning till fossilfria industrier och transporter genom att använda vätgas till att producera fossilfritt stål, eller för att producera e-metanol som bränsle till sjöfarten, eller som insatsvara i kemiindustrin. Detta är en del av en större internationell trend och det är många länder som nu expanderar sina vätgassatsningar.  

– För att inte svenska företag ska komma efter i den globala konkurrensen krävs ett väl fungerande regelverk för hur vätgas ska förflyttas och hanteras. Dagens regelverk är inte komplett vilket i praktiken riskerar att bromsa Sveriges klimatomställning, säger Lars Andersson, expert på förnybart och vätgas hos Energiföretagen. 

Vid ett seminarium idag, på Arena Energi, presenterade Energiföretagen en tidslinje med en rad förslag på vad som behöver göras av vem och när för att gynna vätgasen. Dessa förslag har också spelats in till den nationella vätgasstrategi som Energimyndigheten ska presentera i november 2021. Bland annat uppmanas MSB skapa föreskrifter för nationella säkerhetskrav för vätgas och vätgasledningar och den svenska regeringen bör arbeta i EU för att förhindra krav på direktanslutning till fossilfri elproduktion för att vätgasen ska få klassificeras som fossilfri.  

– Eftersom många lagrum berörs av vätgas är det nödvändigt att detta arbete påbörjas omgåendeVår förhoppning är att det blir startskottet för ett skyndsamt arbete bland departement och myndigheter att få det nödvändiga regelverket för vätgas på plats, avslutar Lars Andersson. 

Läs alla våra förslag i Tidslinje Vätgas (.pdf). 

Läs gärna vår debattartikel: Utan regler, ingen vätgas och ingen klimatomställning.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se