Sverige påverkas av Kommissionens rätt mot Tyskland i EU-domstolen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Idag den 2 september 2021 har dom meddelats i målet som handlar om ifall Tyskland har införlivat delar av El- och gasmarknadsdirektiven på ett korrekt sätt. EU-kommissionen anser att så inte har skett och får nu rätt av EU-domstolen.

Målet handlar i korthet om att Tyskland har tagit fram nationella bestämmelser som kommissionen inte anser är i linje med el- och gasmarknadsdirektiven.

- Vi tror att domen får konsekvenser för processen om elnätsföretagens intäktsramar som pågår i Sverige. Vidare innebär det sannolikt att nuvarande intäktsramsförordning inte kan vara kvar, säger Ronald Liljegren, senior jurist på Energiföretagen.

Domen har betydelse också i Sverige

Det tyska målet innehåller fyra olika delar, tre som avser åtskillnad mellan reglerad och övrig verksamhet, samt en som avser tillsynsmyndighetens oberoende. I den sistnämnda delen har domstolen anfört bland annat att det avseende fastställande eller godkännande av överförings- eller distributionstariffer, eller metoder för beräkning av dem, är:

”… nödvändigt att de nationella tillsynsmyndigheterna är fullständigt oberoende i förhållande till ekonomiska och offentliga aktörer, oavsett om det rör sig om förvaltningsorgan eller politiska organ, och i det sistnämnda fallet innehavare av den verkställande makten eller lagstiftningsmakten…”.

Kommissionen finner i målet att Tyskland inte har införlivat de prövade delarna av direktiven på ett korrekt sätt och alltså underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktiven.

Sverige har genom regeringen intervenerat i målet till stöd för Tyskland. På sätt och vis är alltså även Sverige förlorare i detta mål. Om någon åtgärd nu inte vidtas kommer ett liknande mål segla upp för Sverige. Ett kommissionsärende finns redan påbörjat, men har haft paus i väntan på Tysklandsdomen.

Det svenska ärendet finns att läsa om här: Energiföretagen i Rapport-intervju om EU-klagomål - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Energiföretagen kommer nu att analysera domen vidare för att bedöma vilka konsekvenser den kan få i Sverige och för elnätsföretagen.

Länk till domen: CURIA - Documents (europa.eu)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Senior jurist
Enhet: Stab & medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se