Energiföretagens synpunkter på elpriskompensationen för mars

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige har med kort varsel fått lämna synpunkter på ett utkast till förordning om elpriskompensation för mars månad. Vi kommenterade bland annat vikten av att den administrativa ersättningen står i rimlig proportion till den arbetsinsats som krävs av elnätsföretagen i och med denna uppgift.

I korthet lämnade Energiföretagen Sverige följande synpunkter på utkastet till förordning om elpriskompensation för mars månad: 

  • Arbetet med att administrera elpriskompensationen har för den första perioden (december 2021-februari 2022) tagit mer tid och kraft i anspråk för elnätsföretagen än vad som förutspåddes. 
  • Det är viktigt att den administrativa ersättningen står i rimlig proportion till den arbetsinsats som krävs av elnätsföretagen i och med denna uppgift. Ersättning genom både en fast och en rörlig del kommer att ge det mest rättvisande resultatet. Den fasta delen borde uppgå till 100 000 kronor och inte 50 000 kronor som föreslås av regeringen. 
  • För att garantera att alla stödberättigade kunder får stödet är det mycket angeläget att regeringen har en beredskap för att begära extra anslag om så skulle krävas. 

Energiföretagens synpunkter på förslaget finns att läsa i vårt remissvar. 
Du som medlem kan läsa vidare om senaste nytt om elpriskompensationen i vår uppdaterade medlemsnyhet (bakom inloggning) tillsammans med utkast till förordning.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se