8 av 10 vindkraftsprojekt stoppas – åtgärder behövs

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Under 2021 stoppades 32 av 42 aktuella landbaserade vindkraftsprojekt enligt en ny rapport från Svensk Vindenergi. Med tanke på samhällets växande behovet av el, så stödjer Energiföretagen Sverige förslag som kan snabba på vindkraftsutbyggnaden; så som att erbjuda ekonomisk kompensation till de kommuner som bygger vindkraft liksom att reformera det kommunala veto.

Svensk Vindenergi släppte häromdagen en rapport som visar att en stor majoritet av planerade vindkraftsprojekt får nej av kommunerna. Enligt rapporten, som kartlagt kommunernas ställningstagande kring vindkraft, stoppades 32 av 42 aktuella landbaserade vindkraftsprojekt av det kommunala vetot under 2021, motsvarande 78%. Under 2020 var siffran 38%. Enligt Svensk Vindenergis beräkningar hade de projekt som stoppades under 2020 och 2021 kunnat ge omkring 9 TWh el per år, om de i stället realiserats.

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll intervjuades i SVT med anledning av rapporten och berättade att det är hennes ambition att tillsätta en snabbutredning om att erbjuda ekonomiska incitament till de kommuner och lokalsamhällen som säger ja till etablering av ny vindkraft.  

Lars Andersson ansvarig för vind, sol och vätgas hos Energiföretagen Sverige kommenterar:

- Energiföretagen välkomnar ett initiativ om att utreda möjligheterna kring ekonomisk kompensation till kommunerna vid utbyggnad av vindkraft. Vi ser stora svårigheter att få tillstånd till ny elproduktion och inte minst vindkraft. Det är oroande och det är viktigt att vi ändrar diskussionen från vilken sorts el som är bäst till att all fossifri el är bra el - och nödvändig - för såväl klimatet, försörjningstryggheten och konkurrenskraftiga elpriser.

Under våren väntas den föreslagna reformeringen av det kommunala vetot hanteras i riksdagen och Energiföretagen Sverige menar att det är oerhört viktigt att den går igenom.

- Vi behöver få en rättssäker och förutsägbar tillståndsprocess för vindkraft. För företagen är det miljardinvesteringar vi pratar om och för samhället är ökad elproduktion en förutsättning för den omställning och elektrifiering vi står inför och som i sin tur skapar förutsättningar för svensk tillväxt och konkurrenskraft, avslutar Lars Andersson.

Ta del av Energiföretagens remissvar till förslaget ”En rättssäker vindkraftprövning”.

Läs Energiföretagen, Småkom och utredare Lise Nordins debattartikel i DN (juni 2021): Fortsatt rätt att säga nej till vindkraft – men tidigare i processen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se