Energibranschens kompetensförsörjning avgörande för klimatmålen

Publicerat av: Greta Hjortzberg ·

Energibranschen växer och behöver nya medarbetare. Det beror framför allt på elektrifieringen av samhället, där el ersätter fossila bränslen i industrin och i transportsektorn, och på att många medarbetare går i pension de närmaste tre åren. Nya medarbetare är avgörande för att klimatmålen ska kunna nås. Det visar en ny analys av branschens kompetensbehov som Energiföretagen låtit göra.

Läs  om detaljerade resultat i rapporten (pdf).

Energiföretagen Sverige har frågat medlemsföretagen vilken kompetens de behöver på tre års sikt. Svaren visar att det redan nu är svårt att hitta nya medarbetare och att många fler kommer att behövas inom de närmaste åren och även på längre sikt. Det kräver insatser från både företag, politiken och myndigheter, för att inte elektrifieringen och klimatomställningen ska fördröjas.

– Vi kommer inom kort att överlämna en tidslinje för kompetensförsörjning till regeringen, med uppmaningar till politik och myndigheter, som ska underlätta bemanningen framöver. Det är en del av Energiföretagens arbete med branschens färdplaner inom Fossilfritt Sverige. Bland annat behöver gymnasiets yrkesutbildningar ge högskolebehörighet, med möjlighet att välja bort den. Idag avråds unga från att välja exempelvis el- och energiprogrammet på grund av detta, vilket innebär att de också riskerar att välja bort ett omväxlande framtidsjobb med bra villkor, konstaterar Åsa Pettersson, vd Energiföretagen.

Kompetensbehovet har ökat 2,5 gånger

Det är främst tekniker och ingenjörer som efterfrågas, men även andra roller som arbetsledare, maskinförare och anläggare samt medarbetare inom säkerhet, kundservice, försäljning, HR och hållbarhet. Behovet av att rekrytera tekniker och ingenjörer de närmaste tre åren har ökat 2,5 gånger sedan den senaste inventeringen av kompetensbehovet gjordes 2017, bland annat som en följd av stora pensionsavgångar och ett växande energisystem.

Det är inte bara energibranschen som behöver kompetens och resurser. Även industrin, transportsektorn, myndigheter och många andra aktörer behöver bemannas med rätt kompetens, vilket gör att samhällets totala behov av kompetensförsörjning med el- och energikunskaper är betydligt större än det som efterfrågas av energibranschen. Så den som siktar på en karriär i energibranschen kan känna sig trygg med att vara efterfrågad från första dagen.

Rekryteringsbasen behöver växa

–  Rapporten visar att den främsta rekryteringskanalen är andra företag i branschen. Det kanske inte är ovanligt, men en ohållbar väg framåt när hela branschen ska växa så kraftigt. Företagen behöver tänka innovativt och hitta nya vägar, för att öka rekryteringsbasen. Det kan också skynda på vägen till ökad mångfald i energibranschen, vilket förstås är positivt, säger Annika Johannesson, vikarierande ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen.

Resultat i korthet

  • Drygt 1 700 tekniker och ingenjörer kommer att gå i pension under de kommande tre åren, enligt Energiföretagens senaste kartläggning av medlemsföretagens kompetens­behov. En klar majoritet, 76 procent, ser att de behöver ersätta de flesta eller samtliga av de medarbetare som går i pension.
  • Totalt beräknas cirka 8 000 tekniker och ingenjörer behöva rekryteras under de kommande tre åren. Även för flera andra yrkesroller kommer efterfrågan att öka.
  • Behovet av tekniker och ingenjörer har ökat kraftigt, 2,5 gånger, sedan Energiföretagens förra kompetensanalys från 2017. Då uppskattades rekryteringsbehovet till 3 200 tekniker och ingenjörer under treårsperioden fram till år 2020.
  • Cirka 65 procent av de svarande bedömer att de kommer att öka det totala antalet anställda på tio års sikt, medan omkring 25 procent tror att antalet medarbetare kommer att vara oförändrat. Detta kan ses mot bakgrund av att det samtidigt sker en ökad effektivisering och digitalisering i branschen.
  • Behovet av ingenjörer handlar främst om elkraftingenjörer, men även driftingenjörer, energiingenjörer och data-/IT-ingenjörer.
  • Behovet av tekniker, elektriker och montörer, handlar främst om distributionselektriker, men även drifttekniker inom el och fjärrvärme.
  • Bland de mest efterfrågade yrkesrollerna anses det svårast att rekrytera IT-utvecklare, Elkraftingenjör och Distributionselektriker.
  • Utöver dessa yrkesroller visar kartläggningen även ett behov av beredare, projektledare och IT-utvecklare. Det finns även behov av andra yrkesgrupper, till exempel maskinförare, arbetsledare och anläggare samt medarbetare inom säkerhet, kundservice, försäljning, HR och hållbarhet.

Enkäten har ställts till de cirka 400 företag som är medlemmar i Energiföretagen Sverige. Svarsfrekvensen är cirka 50 procent. De som svarat motsvarar väl branschens sammansättning, varför deras svar har viktats, så att siffrorna ovan ska motsvara hela branschen.

Tio i topp, mest efterfrågade yrkesroller i energibranschen (högst antal överst) och svårighet att rekrytera 

Topp 10 rekryteringsbehov

Andel som svarat 6–7 på svårighet att rekrytera

Elkraftingenjör

69%

Data/IT-ingenjör

40%​

Distributionselektriker

51%

Driftingenjör

37%​

Projektledare (ej avancerad nivå)

27%​

Energiingenjör

25%​

Drifttekniker(fjärrvärme/kyla)

25%​

IT-utvecklare

79%

Beredare

37%​

Nättekniker

40%​

Läs mer om resultaten i rapporten (pdf).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Greta Hjortzberg

Greta Hjortzberg

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Kommunikation
Telefon: 08-677 26 37
E-post: greta.hjortzberg@energiforetagen.se