Svk har presenterat modell för elpriskompensation

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vid en pressträff idag presenterade Svenska kraftnät, Svk, modellen för det så kallade högkostnadsskyddet för elanvändare, som de fick i uppdrag av förra regeringen att ta fram senast 15 november. Modellen är utformad utifrån ett nationellt referenspris, som sedan jämförs med medelpriset per elområde.

Lotta Medhelius Bredhe, gd Svenska kraftnät, presenterade idag tillsammans med Statsminister Ulf Kristersson och Energi- och näringsminister Ebba Busch, hur intäkterna från flaskhalsintäkterna, eller kapacitetsavgifterna, ska användas för nödåtgärder till elanvändare i södra Sverige.

Flaskhalsintäkter ska normalt sett användas till att bygga bort flaskhalsar i elnätet eller sänka tariffer, men i rådande läge med höga energipriser, medger EU att dessa intäkter kan användas för att kompensera kunderna för ökande elkostnader.

Om modellen

Modellen är utformad så att hushåll och företag får stöd utifrån ett nationellt referenspris på 75 öre/kWh, som sedan jämförs med medelpriset per elområde ett år bakåt i tiden. Detta innebär att stöd kommer att utgå till kunder i SE3 och SE4.

Svk meddelade vidare att man har arbetat utifrån att modellen ska vara administrativ enkel, rättssäker och transparent. Summan som finns till förfogande är 55 miljarder.

Utbetalningarna kommer att hanteras av en tredje part och Svenska kraftnät har hemställt till regeringen att peka ut en sådan aktör. Det arbetet kommer att ske parallellt med att Energimarknadsinspektionen ska pröva och fatta beslut om Svenska kraftnäts förslag.

Hur och när stödet betalas ut är alltså inte bestämt. Det kan dock ske tidigast från den 1 december, vilket styrs av EU:s regelverk.

Läs vidare om detaljer i modellen och svar på frågor på Svenska kraftnäts hemsida.

Fortsatt viktigt med åtgärder för att minska flaskhalsarna

Åsa Pettersson, vd på Energiföretagen kommenterar:

– Vi välkomnar beskedet om hur modellen för högkostnadsskyddet ska utformas, inte minst har hushåll och företag i södra Sverige sett fram emot detta. Men givet den utmanande situationen behövs en kombination av stödformer riktade mot konsument. Reducerad moms och energiskatt är  exempel på åtgärder som skulle ge effekt över längre tid.

Energiföretagens kommenterade Svenska kraftnäts uppdrag i augusti och välkomnade då möjligheten att kompensera kunderna för ökande elkostnader, men lyfte samtidigt vikten av att flaskhalsintäkterna används för åtgärder så som mothandel, för att på så vis minska effekten av kapacitetsbegränsningar i elnätet och som driver upp elpriset i söder.

– Jag vill fortsatt betona vikten av att Svenska kraftnät använder flaskhalsintäkterna för att bygga bort grundproblemen med kapacitetsbegränsningar i elnätet. Dessutom att regeringen fattar nödvändiga beslut som möjliggör en snabbare utbyggnad av både elnät och elproduktion, där kortare tillståndsprocesser är kritiska.

Till regeringens pressmeddelande.

Till Svenska kraftnäts pressmeddelande.