Fem elnätsseminarier du inte vill missa

Publicerat av: Julia Hörnell ·

På Arena Energi under Almedalsveckan arrangerade vi bland annat fem seminarier på tema elnät. Hur pressar vi luften ur systemet och optimerar elnätsutbyggnaden? Var byggs elnätet ut först? Är Finlands elnät bättre än Sveriges? Måste vi vänta på nya elnät? Och hur ser Vattenfalls färdplan för elsystemet ut? Se webbsändningarna i efterhand.

Vill du spana in alla 22 seminarier från Arena Energi?

Till alla sändningar.

Fem elnätsseminarier

 1. Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden
  Inom elsystemet finns idag outnyttjad effekt. Samtidigt tillkommer effektbokningar baserade på osäkra prognoser långt fram i tiden. Detta skapar fel förutsättningar och är något som dagens arbetssätt och processer inte helt klarar av att hantera.

  Arrangör: Luleå Energi
  Se webbsändningen.

 2. Landskampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?
  För att nationell och regional tillväxt inte ska hämmas har våra landshövdingar alltmer klivit fram för att förmå regering och riksdag att undanröja hinder och förenkla processer för det akuta behovet av mer el och elnät. Är takten tillräcklig?

  Arrangör: Ellevio
  Se webbsändningen.

 3. Finnkampen – vem är bäst på energiomställning? 
  Är Finland bättre än Sverige? Energiomställningen är en utmaning för hela Europa. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att ställa om, samtidigt ser vi oss omsprungna av andra. Vad gör vårt grannland Finland bättre än oss? 

  Arrangör: Energiföretagen Sverige
  Se webbsändningen.
 4. Vägen till nyindustrialisering för Sverige – en färdplan för elsystemet?
  För att nå klimatmålen och en konkurrenskraftig industriomställning krävs investeringar i fossilfri elproduktion och elnät. Under vilka förutsättningar skulle en färdplan kunna skapa samsyn för ett elsystem på 300 TWh? 

  Arrangör: Vattenfall
  Se webbsändningen.

 5. Måste vi vänta på nya elnät? Hur fixar vi en snabbare elektrifiering?
  Elektrifieringen tar fart och Sverige kämpar med att bygga ny infrastruktur och mer elproduktion i tid. Vilka verktyg behövs för att skapa ett robust system för framtiden? 

  Arrangör: Göteborg Energi
  Se webbsändningen.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se