Finansutskottet sa nej till elräkningsakut

Efter möte i Finansutskottet i fredags sa regeringen nej till Socialdemokraternas förslag om en elräkningsakut. Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson deltog på mötet och framförde Energiföretagens synpunkter på förslaget.

På det extrainkallade mötet i Finansutskottet den 13 januari var Energiföretagens vd Åsa Pettersson inbjuden för att kommentera Socialdemokraternas förslag om en elräkningsakut. Energiföretagen avvisar förslaget eftersom det lägger en allt för stor börda på elhandelsföretag som inte har resurser för att agera bank åt kunderna.

I debatten har Energiföretagen i stället lyft förslageet att tillfälligt sänka skatt och moms för att kunna hjälpa kunderna, även kommande vintrar. Just nu bör fokus ligga på att så fort som möjligt genomföra de stöd som redan har presenterats.

Riksdagens Finansutskott beslutade att säga nej till Socialdemokraternas förslag om en elräkningsakut.

Se Tv4:s inslag om beslutet, där vår vd Åsa Pettersson kommenterar förslaget.