Energiföretagen uppmanar regeringen att ta fram plan för elektrifieringen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

I en debattartikel i gårdagens Aftonbladet uppmanade Tidöpartierna elmarknadens aktörer och politiska partier att lämna in förslag om mer fossilfri el. Idag skickade Energiföretagen Sverige ett brev till regeringen med branschorganisationens förslag, där regeringen uppmanas att ta fram en sammanhållen plan för elektrifieringen.

I brevet till energi- och näringsminister Ebba Busch uppmanar vi regeringen att i kommande energipolitiska proposition slå fast behovet av en sammanhållen plan för elektrifieringen och leverera konkreta förslag till en sådan plan. Detta för att kunna nå klimatmålen i tid och möta ett framtida kraftigt ökat elbehov. Energiföretagen arbetar just nu med att konkretisera vårt förslag på en sammanhållen plan tillsammans med både medlemmar och intressenter och bidrar därmed gärna till ett sådant arbete.

I brevet hänvisar vi bland annat till vår tidigare rapport för Sveriges elbehov 2045, där åtgärder inom sju områden presenterades. Det första, och kanske mest, centrala åtgärdsområdet är just Ledarskap och planering för Sveriges omställning. Här skisseras att planen bör bestå av en planeringsram med delmål, en kopplad reformagenda och nya arbetssätt.

Tydligare styrning av myndigheter

En central del i det nya arbetssätt som krävs är en tydligare styrning av myndigheter i enlighet med klimatmål och målen för elektrifieringen. Energiföretagen har därför välkomnat regeringens initiativ att utreda energimyndigheternas uppgifter och ansvar inom energiområdet som presenterades den 5 juni.

Vi har sedan länge förespråkat att roller och ansvar inom myndighetssfären behöver utredas och har exempelvis sagt att Svenska kraftnät behöver reformeras. Som svar på regeringens uppmaning att bidra bilades ett förslag till direktiv till en utredning om att reformera Svenska kraftnät för att tydliggöra systemansvaret, möjliggöra utbyggnad av infrastruktur samt säkerställa goda villkor för långsiktiga investeringar i elproduktion. Förslaget har arbetats fram av en medlemsgruppering inom Energiföretagen.

Översyn av elmarknadens utformning

Brevet till energiministern betonade också att ett centralt reformområde för att lyckas med en snabb utbyggnad av elsystemet är en översyn av elmarknadens utformning. Dagens utformning av elmarknaden, med avseende på förutsättningarna för investeringar, är inte tillräcklig för att kunna uppnå klimatmålet till 2045. Vi förordar att staten, åtminstone inledningsvis, tar en mer aktiv roll för att förbättra investeringsvillkoren. Inför kommande nationella utredning har samma medlemsgruppering inom Energiföretagen därför gemensamt tagit fram förslag till utredningsdirektiv.

Läs brevet till energiministern i sin helhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

T.f. Enhetschef energipolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se