Ny statistik: Stigande fjärrvärmepriser på orolig energimarknad

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Idag presenterar Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme för år 2023. Den visar att fjärrvärmen fortsätter att vara konkurrenskraftig genom återhållsamma prisökningar trots kraftig kostnadsökning. Det är dock stor spridning mellan olika orter.

Statistiken för fjärrvärmepriserna omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Årets prisökningar blev större än vi sett på många år. Priserna har i genomsnitt ökat med 7,1–7,8 procent. Priserna och prisjusteringar varierar dock mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt.

– Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under många år, och fjärrvärmen står stark i sin konkurrenskraft på värmemarknaden. Nu har vi ett förändrat omvärldsläge vilket har gett kraftigt ökande kostnader för att producera fjärrvärme. Trots detta beslutade fjärrvärmeföretagen om prisändringarna som är lägre än vad inflationen var under 2022, konstaterar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Spridningen på prisförändringarna är stora, vilket tydligt speglar hur fjärrvärmens prissättning påverkas av lokala förutsättningar. Medianen på prisökningen var 6,3 procent för flerbostadshus och 5,1 procent för småhus.

Prisändringar 2023

Mellan 2022 och 2023 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier med 7,1 och 7,8 procent. Prishöjningarna i de nät som ingår i Prisdialogen, där ca 72 procent av alla kunder finns, var 5,0 procent i genomsnitt.

För större flerfamiljshus är genomsnittspriset per nät nu 951,10 kr per megawattimme, en höjning på 7,7 procent från år 2022.

För mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus) är medelpriset 977,50 kr/MWh, vilket motsvarar en höjning på omkring 7,8 procent.

Småhus har oftast ett högre pris, bland annat för att det är betydligt färre kunder per meter ledning. År 2023 är medelpriset för småhus 1016,70 kr/MWh. Prishöjningen för denna kategori landar i genomsnitt på 7,1 procent.

Lokala förutsättningar påverkar priset

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra. Prisspannet mellan lägsta och högsta pris är stort. Lägsta pris är för samtliga huskategorier nästan hälften av högsta pris.

Här finns den nya uppdaterade statistiken.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se