Regeringen tillsätter utredning för kortare tillståndsprocesser

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Regeringen och Tidöpartierna meddelar på en pressträff den 12 juni att man tillsätter en utredning för att skapa kortare och mer förutsägbara tillståndsprocesser för att Sverige ska kunna möta klimatomställningens utmaningar och säkra näringslivets konkurrenskraft. Utredningen ska ta ett helhetsgrepp om den svenska miljöprövningen enligt miljöbalken. Miljötillståndsprocesserna behöver förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsebar.

Elektrifieringen av industrin och av transportsektorn behöver genomföras för att ersätta fossila bränslen, vilket i sin tur ökar efterfrågan på elektricitet. Regeringens nya utredning ska ta ett helhetsgrepp om den svenska miljöprövningen enligt miljöbalken. Regeringen säger att miljötillståndsprocesserna behöver förenklas och förkortas genom att göra prövningen mer flexibel, effektiv och förutsebar.

Den utredning som regeringen nu har tillsatt fokuserar på fyra områden:

  1. Det svenska genomförandet av EU-rätten på miljöområdet och hur det svenska regelverket kan förändras för att Sverige inte ska ställa omotiverat höga krav i förhållande till vad EU-rätten kräver.
  2. Hur tillståndsprövningen kan delas upp så att den som behöver ett miljötillstånd för sin verksamhet kan få tidigare besked än i dag om lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats.
  3. Hur myndigheterna ska kunna bidra så effektivt som möjligt till en optimerad miljötillståndsprocess.
  4. Hur den totala tiden för prövning kan förkortas. Utredaren ska i den delen bl.a. överväga om det ska ställas högre krav för att ett beslut eller en dom ska kunna prövas av fler prövningsinstanser än en.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag den 15 december 2024. Målet är att viktiga förändringar i miljöprövningssystemet ska träda i kraft under mandatperioden.

Energiföretagen ställer sig positiva till att utredningen initieras men vill samtidigt påtala att skyndsamma åtgärder behövs och att många förslag som skulle kunna korta tillståndsprocesserna för t.ex. elnät redan är utredda. Till exempel föreslog Klimaträttsutredningen ett antal förslag som många remissinstanser ställde sig bakom, så som att göra luftledning till förstahandsval på högre spänningsnivåer och att klassa elnäten som riksintresse. Läs Energiföretagens kommentar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se