De fem populäraste energiseminarierna i Almedalen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Under Almedalsveckan arrangerades 22 seminarier på Arena Energi. De fem populäraste handlade om Vattenfalls färdplan för elsystemet, energipolitisk debatt, hur man optimerar elnätsutbyggnaden, vind- och solparker på jordbruksmark samt landskampen om el. Se webbsändningarna i efterhand.


Vill du spana in alla 22 seminarier från Arena Energi?

Till alla sändningar.

De fem populäraste seminarierna på Arena Energi 2023

 1. Vägen till nyindustrialisering för Sverige – en färdplan för elsystemet?
  För att nå klimatmålen krävs investeringar i fossilfri elproduktion och elnät. Under vilka förutsättningar skulle en färdplan kunna skapa samsyn för ett elsystem på 300 TWh?

  Arrangör: 
  Vattenfall
  Se seminariet.
 2. Vad vill partierna i energipolitiken?
  Sällan har energifrågorna varit så heta i rikspolitiken. Vad vill våra riksdagspartier i energipolitiken egentligen?

  Arrangör: Energispektrum
  Se seminariet.
 3. Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden
  Inom elsystemet finns idag outnyttjad effekt. Samtidigt tillkommer effektbokningar baserade på osäkra prognoser långt fram i tiden. Detta skapar fel förutsättningar som vi inte helt klarar av att hantera.

  Arrangör: Luleå Energi
  Se seminariet.
 4. Vind- och solparker som möjliggörare för ett livskraftigt jordbruk
  Den ökade elanvändningen till 2045 kräver en massiv utbyggnad av vind- och solkraften. Samtidigt behövs ett livskraftigt jordbruk. Hur kan dessa intressen samspela?

  Arrangör: European Energy
  Se seminariet.
 5. Landskampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?
  För att tillväxten inte ska hämmas har våra landshövdingar börjat förmå politiker att undanröja hinder för behovet av mer el och elnät. Är takten tillräcklig eller springer några före medan andra tvingas vänta?

  Arrangör: Ellevio
  Se seminariet.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se