Allt från vätgas till kraftvärmen i kris och krig på Arena Energis dag 1

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Vare sig du ska till Almedalsveckan eller ej kan du följa veckans viktigaste energiseminarier live på plats eller digitalt. Vår Arena Energi pågår under tre fullspäckade dagar. Dag 1 diskuteras bland annat kraftvärmens viktiga roll i kris och krig klockan 10.30. Skriv upp våra seminarier i kalendern för att inte missa någonting!

Läs mer om Arena Energi 2023.

Onsdag 28 juni 2023

08:00-08.45

När Sverige stannar – vem kliver fram för att ta ansvar för energin?

Svenska Kraftnät varnade i vintras för förhöjd risk för automatisk bortkoppling av elkonsumenter. Elförsörjningen är sårbar och helt central för samhällets funktion. Hur kan näringslivet bidra till totalförsvaret? Tar alla aktörer sitt ansvar? Och vem står för koordinering och styrning?

Arrangör: Uniper Sverige

Läs mer.

09.15-10.00

Pressa luften ur systemet och optimera elnätsutbyggnaden
Inom elsystemet finns idag outnyttjad effekt. Samtidigt tillkommer effektbokningar baserade på osäkra prognoser långt fram i tiden. Detta skapar fel förutsättningar och är något som dagens arbetssätt och processer inte helt klarar av att hantera.

Arrangör: Luleå Energi

Läs mer.

 

10.30-11.15

Kris och krig – kan kraftvärmen hjälpa oss?

Kraftvärmen har förmågor som kan göra skillnad. Detta är i linje med regeringens fokus på försörjningstrygghet. Vilka åtgärder och styrmedel behövs för att möjliggöra detta?

Arrangör: Energiföretagen Sverige

Läs mer.

 

11.30-12.15
Lunch

Landskampen om el – var byggs framtiden först och vilka får vänta?  

För att nationell och regional tillväxt inte ska hämmas har våra landshövdingar alltmer klivit fram för att förmå regering och riksdag att undanröja hinder och förenkla processer för det akuta behovet av mer el och elnät. Är takten tillräcklig eller springer några före medan andra tvingas vänta?

Arrangör: Ellevio 

Läs mer.

12.30-13.15

Kraft- och fjärrvärmestrategin – vägen till ny kraftvärme och negativa utsläpp? 

Fjärr- och kraftvärmen spelar en nyckelroll i elektrifieringen. En nationell kraft- och fjärrvärmestrategi ska peka ut riktningen för en hållbar utveckling av sektorn. Men vad krävs för att utveckla framtidens hållbara kraft- och fjärrvärme med nettonollutsläpp och negativa utsläpp?

Arrangör: E.ON

Läs mer.

13.45-14.30

Staten & Kapitalet - Så får vi dem i samma båt
Klimatomställningen förutsätter en omfattande elektrifiering. Behovet av el beräknas öka från dagens 140 TWh till drygt 300 TWh på bara ett par decennier. Detta kräver investeringar på hundratals miljarder kronor. Hur finansierar vi den nya elproduktionen? Vad är statens roll?

Arrangör: Fortum Sverige

Läs mer.

16.15-17.00

Egen grön vätgas från vindkraft? Högpresterande och utsläppsfritt bränsle för transportsektorn

Vätgas kan produceras nästan var som helst på jorden, via rena processer, och ersätta fossila bränslen inom transportsektorn. Går det att bygga en tankstation för både lastbilar och personbilar som har integrerad produktion av grön vätgas med el från eget vindkraftverk?

Arrangör: Metacon

Läs mer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se