Där fungerar havsbaserad vindkraft bäst – få svaret på Arena Energis dag 3

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Hur säkerställer vi ett hållbart energisystem i krig? Hur kombinerar man vind- och solparker bäst med jordbruk? Och var fungerar havsbaserad vindkraft särskilt väl? Svaren får du på vår Arena Energis dag 3 i Almedalen. Spana in hela programmet för den 30 juni här.

Vill du veta mer om Arena Energi?
Läs om Arena Energi den 28-30 juni.

Fredag 30 juni 

08:00-08.45 

Har vi de råmaterial som krävs för energiomställningen?  

Elektrifieringen och omställningen till fossilfri energiproduktion ska bidra till att klara FN:s klimatmål, men båda förutsätter användning av ett stort antal råmaterial som vi i Sverige och EU är helt importberoende av. Hur säkerställer vi tillgång till de råmaterial som krävs för omställningen? 

Arrangör: RISE 

Läs mer.

9.15-10.15 

Vägen till nyindustrialisering för Sverige – en färdplan för elsystemet? 
För att nå klimatmålen och en konkurrenskraftig industriomställning krävs investeringar i fossilfri elproduktion och elnät. Under vilka förutsättningar skulle en färdplan kunna skapa samsyn för ett elsystem på 300 TWh? 

Arrangör: Vattenfall 

Läs mer.  

10.30-11.15 

Vind- och solparker som möjliggörare för ett livskraftigt jordbruk  
Mer än en fördubbling av elanvändningen i Sverige till 2045 kräver en snabb och massiv utbyggnad av vind- och solkraften. Samtidigt behövs ett livskraftigt jordbruk som stärker självförsörjandegraden av livsmedel. Hur kan dessa två intressen samspela för att skapa samhällsvinster? 

Arrangör: European Energy 

Läs mer.  

11.30-12.15 
Lunch 

Hur får vi ledarskap och acceptans för energiomställning? 

Beslutsfattare är eniga kring en kraftigt ökande energianvändning. Men hur kommer vi dit? Hur skapar vi acceptans för omställningen och var finns ledarskapet som tar oss dit? 

Arrangör: Energiföretagen Sverige 

Läs mer.

12.30-13.15 

Hur säkerställer vi ett hållbart energisystem, i fred, kris och krig?  
De senaste årens ökade fokus på samhällets sårbarheter och totalförsvar, inte minst kopplat till energisystemet, betyder inte att miljö- och klimatsatsningar kan läggas åt sidan. Med begränsade resurser, hur möjliggör vi att nytänkande och innovation används för att uppfylla flera behov samtidigt? 

Arrangör: RISE 

Läs mer.

 

13.45-14.30 

Måste vi vänta på nya elnät? Hur fixar vi en snabbare elektrifiering?
Elektrifieringen tar fart och Sverige kämpar med att bygga ny infrastruktur och mer elproduktion i tid. Vilka verktyg behövs för att skapa ett robust system för framtiden? 

Arrangör: Göteborg Energi 

Läs mer.

15.00-15.45 

Varför havsbaserad vindkraft fungerar särskilt väl i norra Sverige  
Den havsbaserade vindkraften har en viktig roll att spela i energisystemet. I norra Sverige är den särskilt väl lämpad till följd av de systemmässiga förutsättningarna. 

Arrangör: Skyborn Renewables 

Läs mer.

16.15-17.00 

Regionala energibolag - en förutsättning för nyindustrialiseringen av Sverige AB?

De regionala energibolagen har historiskt sätt spelat en stor roll som drivkraft och möjliggörare för den lokala samhällsomställningen – men vad krävs för att våra lokala energibolag tillsammans med kunder och samarbetspartners även framöver skall kunna vara drivande i samhällsutvecklingen?
 

Arrangör: Regional Energi 

Läs mer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se