Inga resurser avsatta för Åsbro kursgård i regeringens vårändringsbudget

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

Åsbro kursgård kan tvingas lägga ned sin branschutbildning för distributionselektriker. Detta eftersom inga resurser finns avsatta för branschskolor i regeringens vårändringsbudget. Energiföretagen Sverige är fortsatt kritiska till regeringens agerande, men en lösning är möjlig – men då behövs politisk vilja och förståelse. 

Energiföretagen har under en längre tid aktivt kritiserat regeringens beslut om att inte fortsätta satsningen på branschskoleutbildningarna och då speciellt den för distributionselektriker inom El- och energiprogrammet på Åsbro kursgård. Energiföretagen anser att regeringen i sitt beslut schablonmässigt drar alla skolor och branscher över en kam, vilket innebär att Åsbro inte får fortsatta medel, trots att Åsbro kursgård har fyllt sina utbildningar till distributionselektriker och att 100 procent av dem som examineras går direkt vidare till jobb.  

Så sent som förra veckan blev energibranschen utnämnd till den mest attraktiva branschen att jobba i enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning, Attraktiv arbetsgivarindex. Så trots att de utbildar sig till en framtidsbransch, som verkligen behöver dem, riskerar ett 20-tal gymnasieelever att hamna i kläm när pengar för branschskolor saknas i regeringens vårändringsbudget för 2023. I nuläget är det nämligen oklart om de gymnasielever som nu går i årskurs två får gå klart sin utbildning. 

Kompetensbristen inom energibranschen är redan idag stor och ska Sverige lyckas med elektrifieringen och den gröna klimatomställningen som så många politiker vill se behöver branschen rätt kompetens och fler kollegor. 

– Osäkerheten är väldigt stor för de här eleverna och kompetensbehovet är så skriande stort. Vi förstår inte logiken i att dra undan den här finansieringen, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen. 

Energiföretagens vd Åsa Pettersson kommenterar branschskolorna idag i SVT. Se inslaget här. 
 
Se även inslag med Mikael Carlsén vd Åsbro kursgård och en av kursgårdens elever här. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Annika Johannesson

Annika Johannesson

Tf ansvarig kompetensförsörjning samt ansvarig validering av yrkesprofiler
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 07
E-post: annika.johannesson@energiforetagen.se