Missa inte Finnkampen i Almedalen – vem leder omställningen?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Under Almedalsveckan samlas de mest intressanta energiseminarierna på Arena Energi i Klosterlängan på Stora Torget i Visby. Den 29 juni ställs Finlands energiomställning mot Sveriges i Finnkampen klockan 12.30. Det bjuds även på energipolitisk debatt och seminarier om avfallsförbränning och elektrifierad fordonsflotta med mera. Du ser seminarierna på plats i Visby eller online.


Vill du veta mer om Arena Energi?

Läs om Arena Energi.

Torsdag 29 juni 2023

08:00-08.45 

Försvaret och fossilfri el – hur utvecklar vi båda i samklang?  

Sveriges försvarsförmåga måste stärkas och produktionen av fossilfri el måste öka. Hur kan det ske på ett sätt som skapar synergier istället för att hindras av målkonflikter? 

Arrangör: Ørsted 

Läs mer.

9.15-10.00 

Lösningar idag – för en elektrifierad fordonsflotta imorgon  
Omställningen till en elektrifierad transportsektor är avgörande för att minska utsläppen och säkra samhällets gröna omställning. Transportsektorns utsläpp ska minska med 70 procent till 2030. En eldriven fordonsflotta är en nödvändighet för att lyckas. 

Arrangör: Recharge 

Läs mer.  

10.30-11.15 

Energiåtervinning av avfall – klimatbov eller hjälte?  
Avfallsmängderna fortsätter att växa, inte minst fossil plast. Varje år produceras 300 miljoner ton fossil plast världen över. 600 miljoner ton år 2040, det är vad vi enligt WWF kan räkna med om produktionen fortsätter att öka i samma takt som nu. Idag är 99 procent av plasten av fossilt ursprung. 

Arrangör: Mälarenergi, Stockholm Exergi, Söderenergi och Tekniska verken i Linköping 

Läs mer.  

11.30-12.15 
Lunch 

Finnkampen – vem är bäst på energiomställning? 

Är Finland bättre än Sverige? Energiomställningen är en utmaning för hela Europa. Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att ställa om, samtidigt ser vi oss omsprungna av andra. Vad gör vårt grannland Finland bättre än oss? 

Arrangör: Energiföretagen 

Läs mer.  

12.30-13.15 

Nya elprisområden, behövs de? 
Kommer Svenska kraftnäts förslag till ny indelning av elprisområden leda till en positiv förstärkning av prissignaler i systemet eller kan förändringen leda till ett straff för svenska elanvändare? 

Arrangör: Ellevio AB 

Läs mer.  

13.45-14.30 

Tillväxt, klimat och konkurrenskraftig energiförsörjning – kan vi få allt? 

Problemen på energimarknaden skapar osäkrare ekonomiska villkor och hotar Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Samtidigt behöver vi öka takten i energiomställningen för att bli oberoende av fossila bränslen. Kan omställningen bli en tillgång eller ett hinder för den ekonomiska återhämtningen? 

Arrangör: E.ON 

Läs mer.  

15.00-17.00 

Vad vill partierna i energipolitiken? 

Sällan har energifrågorna varit så heta i rikspolitiken. Vad vill våra riksdagspartier i energipolitiken? 

Arrangör: Energispektrum 

Läs mer.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se