Succé för dubblerat Arena Energi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Årets Arena energi i Almedalen är till ända och Hannes Borg, ansvarig projektledare, har all anledning att båda vara stolt och pusta ut. Så vilka var de hetaste ämnena på arenan, såg vi några nya bubblare - och vilka var de 10 reformer Energiföretagen presenterade för mer elproduktion och elnät på kort sikt?

I år storsatsade Energiföretagen och stod värd för 34 seminarier på två scener, jämfört med 18 förra året. Dessutom arrangerades en rad möten, rundabordssamtal och kringaktiviteter på Arena Energi och det blev rekord i både antalet fysiska och digitala besökare. För att summera Almedalsveckan ställer vi några frågor till Hannes Borg,  projektledare för Arena energi.

Vad pratades det mest om på Arena energi?

Det var många samtal om kretsade kring förutsättningarna för att investera i kraftproduktion och inte minst hur vi får till investeringarna tillräckligt snabbt. Vi presenterade själva 10 snabba och färdigutredda reformer som vi hoppas regeringen genast tar tag i.

Många lyfte regeringens satsning på att möjliggöra ny kärnkraft, men att det också är nödvändigt – om vill behålla industrin och jobben i Sverige – att snabbt bygga ut vindkraften – både på land och till havs. Men det var också en hel del diskussion om vem som ska betala för utbyggnaden där Ellevio stod värd för ett intressant seminarium.

Samtidigt lyftes frågan om finansiering, bland annat på Ellevios seminarium Elrevolution - vem betalar notan?

Gasturbiner har också dykt upp som en ny fråga i debatten kring hur effektutmaningen ska hanteras och lyftes av både politiker och branschen under veckan. Över huvud taget diskuterades mycket innovation och ”nya” lösningar för ett växande men fortsatt stabilt och fossilsnålt system, där en nyhet var att vi också inhyste arena vätgas under Arena energi-paraplyet i år.

Var det något som kändes nytt på årets Almedalsvecka?

Almedalsveckan har blivit smalare och mer seriös. Det är färre seminarier totalt, men fortsatt mycket klimat och energi på agendan och rundabordssamtal är ett  format som blir allt populärare.

Fler myndighetsaktörer deltog och det var också en del seminarier som arrangerades helt utan politiker. Det kändes också välkommet med inslag som bryter av mot de vanliga panelerna, som Statkrafts samtal med framtidens ledare med representanter från de politiska ungdomsförbunden.

En rolig grej på Arena energi var en pubquiz som vi gjorde tillsammans med tidningen Altinget. Det var kul att ha ett mer lättsamt inslag som lockade ett hundratal deltagare i tjugotal lag som mätte sina kunskaper i smala frågor kring klimat- och energi. Energiföretagen är väldigt stolta över vår andraplats.  

Vad tar du med dig från den energipolitiska debatten?

Att det fortfarande finns skillnader mellan partierna som bromsar möjligheterna till snabba beslut och bred samverkan - tyvärr. Det finns en bred samsyn kring netto noll-målet till 2045 och att vi inte ska ha några utsläpp då, men synen på vad som bör göras i närtid skiljer partierna åt. Samtidigt tycker jag mig se en ljusning att beslutsfattare och näringsliv delar problembilden och att fler blir mer öppna att prova nya lösningar. Jag hoppas bara att vi kan komma tillräckligt snabbt framåt för det vi behöver är beslut här och nu.

Du kan se Energispektrum – årets energipolitiska debatt på vår PLAY-sida tillsammans med alla 34 seminarier från årets Arena energi.