Klimatomställning – ska det vara nödvändigt?

Publicerat av: Julia Hörnell ·

På Arena energi i Almedalen arrangeras 35 energifyllda seminarier, varav fyra är Energiföretagen Sveriges arrangemang. Under årets Almedalsvecka vill vi prata om ifall klimatomställningen verkligen är nödvändig, hur vi skapar gnistan för vätgasen och att vi behöver både mer kompetens och elproduktion för att klara omställningen. Du ser seminarierna på plats i Visby eller online.


Vill du spana in programmet med alla 35 seminarier?

Till hela programmet.

Våra fyra seminarier på Arena energi i Almedalen

Den 25–27 juni 2024 arrangerar vi Arena energi i Almedalen. Energiföretagen Sverige arrangerar dagligen ett eller två seminarier på arenan, utöver de övriga trettio seminarierna. Temat för våra fyra seminarier är klimatomställning, vätgas, kompetensförsörjning och investeringar i elproduktion:

 1. Klimatomställning – ska det vara nödvändigt?
  Sverige står inför en omfattande klimatomställning och elektrifiering, som nu har börjat ifrågasättas från olika håll. Men är business as usual ens ett alternativ, och finns det inga uppsidor?

  Läs mer
 2. Hur skapar vi gnistan för vätgasen?
  Allt fler aktörer lyfter fram vätgasen som en viktig del av Sveriges klimat- och energiomställning. Vätgasen har en roll som både energibärare och lager. Men varifrån kommer vätgasen och hur får vi till produktionen?

  Detta är ett samarrangemang med Ørsted, Fortum och Statkraft.
  Läs mer
 3. Utan kompetens ingen omställning
  Energiområdet byggs i rask takt på med frågor om digitalisering, miljö, ny teknik, AI och biologisk mångfald. Är Sverige en kunskapsnation att räkna med när det gäller de framtida utmaningarna?

  Läs mer

 4. Mer investeringar i elproduktion – men hur?
  Klimatomställningen pekar på ett dubblerat elbehov, men är det möjligt med dagens förutsättningar och om inte, vad behövs? Vilka incitament krävs? Vilka möjligheter och hinder finns på vägen?

  Läs mer

Vill du spana in programmet med alla 35 seminarier?

Till hela programmet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se