”Man förändrar inte världen med depression” och flera citat från Energi 2024

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Ledarskap, energi- och klimatomställning, AI och kompetensförsörjning var de fyra ämnena som Energiföretagens årskonferens Energi 2024 kretsade kring. Många smarta, inspirerande och en del uppmanande ord uttrycktes från scenen. Här får du en inblick i diskussionerna.

Energiföretagen Sveriges vd Åsa Pettersson, Jönköping Energis vd Fridolf Eskilsson och Kraftringens vd Sezgin Kadir.

Temat för Energiföretagen Sveriges årkonferens Energi 2024 var ”Ledarskap för omställning”. När Energiföretagens vd Åsa Pettersson mot slutet av konferensen summerade de två dagarna från scen konstaterade hon att behovet av ett positivt och engagerat ledarskap är stort för att energibranschen ska lyckas möjliggöra klimatomställningen på 20 år.

Under konferensen den 21-22 mars 2024 fick deltagarna inspireras av allt från välkända företagsledare till AI-proffs och ungdomspolitiker. Här är några citat kopplade till de fyra huvudämnena.

Energi- och klimatomställning

En stor del av talarna fokuserade naturligt nog på den stundande energi- och klimatomställningen. E.ON:s vd Johan Mörnstam var en av dem. Han pratade om att vi i Sverige befinner oss i en pole position – men om vi hanterar vårt försprång fel kan vi bli omsprungna. Johan lyfte dock upp en viktig svensk fördel.

"Jag vill påstå att Sverige har en förmåga som sticker ut jättemycket jämfört med andra länder – och det är förmågan att samarbeta mellan näringsliv, akademi och stat", sa Johan Mörnstam.

E.ONs vd Johan Mörnstam.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke var dock inne på att om vi ska lyckas uppnå ett ännu bättre samarbete mellan regeringen och näringslivet måste kraftslagsdebatten gå i graven.

"Ni måste alla undvika att skapa polarisering kring kraftslagen. Varje gång vi är med och polariserar är det en smashboll som en politiker kan ta en politisk poäng på", sa Jan-Olof Jacke.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Green Power Denmarks vd Kristian Jensen och Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson var mer optimistiska och båda två inne på samma positiva spår; att det aldrig har varit lättare att rädda världen än idag.

“Just nu är det faktiskt billigare att rädda världen än att förstöra den. Varför görs inte det mycket mer?”, frågade sig Kristian Jensen som pratade om att den gröna omställningen är möjlig nu när de förnybara kraftslagen är prisvärda.

Green Power Denmarks vd Kristian Jensen.

”Planeten är åt helvete, men å andra sidan har det väl aldrig varit lättare att kunna fixa planeten än nu. Få länder har likt Sverige färdplaner som är framtagna av branscherna själva. Men i det land som har lättast av alla länder att ställa om har vi störst ångest. Man förändrar inte världen med depression”, konstaterade Svante Axelsson, som avslutade hela konferensen med att framföra ett possibilistiskt perspektiv på omställningen.

Fossilfritt Sveriges nationella samordnare Svante Axelsson och moderatorn Karin Hübinette. 

Kompetensförsörjning

Men för att energibranschen ska ha en chans att möjliggöra klimatomställningen krävs det tillräckligt med personal som kan utföra jobbet. I dagsläget ser kompetensbristen ut att bli en akut fråga.

”Den stora utmaningen är inte att man väljer bort energibranschen – utan att man inte känner till den. När man väl jobbar i branschen blir man vanligtvis kvar här länge”, sa Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Även i konferensens fikapauser var det i år möjligt att ta del av intervjuer i Energistudion där Energiföretagens kommunikatörer Kalle Lindholm och Eva Rydegran intervjuade intressanta gäster. Två av gästerna var Energiföretagens avgående styrelseordförande Fridolf Eskilsson och den nya styrelseordföranden Sezgin Kadir, som i sitt samtal gled in på kompetensförsörjningsfrågan.

”Vi är inte en oattraktiv bransch, vi har brist på kompetens. Vi får inte blanda ihop det”, sa Sezgin Kadir i Energistudion.

Energiföretagens nya styrelseordförande Sezgin Kadir och Energiföretagens avgående styrelseordförande Fridolf Eskilsson.

Så hur ska branschen lyckas locka morgondagens kompetens? Även om frågan ställdes till en nationalekonom på konferensens scen blev svaret inte enbart att höja lönen.

”Det är inte varje dag ni hör en nationalekonom säga att det inte enbart är lönen som har betydelse här, utan även sociala aspekter som skola, utbildning och jobb till partnern. Det är ett helhetsperspektiv”, sa Kristina Nyström, professor i nationalekonomi vid KTH.

Joakim Wernberg, som är lektor i teknik och samhälle vid Lunds universitet, tryckte även på att branschen måste börja tänka nytt i rektyteringen och planeringen av kompetensförsörjningen.

”Jag fick frågan; Vilken kompetens behöver vi på tio års sikt? Men det är fel fråga. Vi ser nya förutsättningar för utbildningssystemet och vi kan inte längre bara efterfråga samma kompetens, som fler ingenjörer. Vi behöver lära oss att bli mer anpassningsbara”, sa Joakim Wernberg.

Kristina Nyström (KTH), Greta Hjortzberg (Energiföretagen Sverige) och Joakim Wernberg (Lunds universitet).

Ledarskap

För att energibranschen ska lyckas möjliggöra klimatomställningen krävs också rätt ledarskap. Det föredrag om ledarskap som inspirerade allra mest var nog Luleå Energis berättelse om arbetssättet som har utvecklat medarbetarna och ökat produktiviteten.

”Många arbetar med att utveckla organisationen eller individen, men glömmer bort gruppen. Vi har fattat beslut att jobba med just grupputveckling”, berättade Luleå Energis vd Malin Larsson.

Genom att undersöka varje arbetsgrupps mognadsgrad och därefter ge grupperna i uppgift att ta fram sin egen underhållsplan med spelregler och strukturer har Luleå Energi lyckats öka arbetsgruppernas enighet och därigenom även produktiviteten.

”När man har en hög mognadsgrad leder alla varandra, vilket innebär en högre redundans. Då blir man som chef mer mogen och kan också släppa fram andra chefer”, sa Luleå Energis marknads- och försäljningschef Carina Zolland.

Luleå Energis vd Malin Larsson.

AI

AI har varit en av de största snackisarna det senaste året och var därmed ett av huvudämnena på Energi 2024. Så – borde  alla energiföretag satsa på AI? Nja. Det beror på vilka förutsättningar företagen har och vilka problem de är ute efter att lösa. I alla fall om man frågar Johanna Bergman och Joakim Wernberg.

”AI är digitalisering. Om ni inte har löst digitaliseringen är AI inte en fråga för er”, konstaterade Joakim Wernberg, lektor i teknik och samhälle vid Lunds universitet.

Johanna Bergman från AI Sweden menade på att det viktigaste är att energiföretag hittar rätt användning för AI.

”Det är vanligt att man känner att man måste göra något med AI, men då blir det ett isolerat projekt som inte integreras i verksamheten. Tänk på vad ni behöver lösa nu och använd AI till just det”, sa Johanna Bergman, head of strategic initiatives på AI Sweden.

Johanna lade även till att 60 % av arbetet med AI behöver göras genom förändringar i arbetssättet och kulturen, 30 % av insatsen behöver läggas på data och plattformar, medan bara 10 % av arbetet är rena AI-algoritmer.

Johanna Bergman, head of strategic initiatives på AI Sweden.

Både kompetensen och ledarskapet måste utvecklas för att Sverige ska lyckas bli fossilfritt till 2045. Men vi får heller inte glömma bort den nödvändiga utvecklingen av tekniken och företagskulturen på denna resa.

Läs även Tidningen Energis nyhet från Energi 2024.