Energiföretagen skapar strålande lektionsmaterial

Publicerat av: Ulrica Nordemar ·

PRESSMEDDELANDE - Med syfte att stimulera högstadieelevers intresse och engagemang för energifrågor samt väcka deras intresse för jobben i branschen har Energiföretagen Sverige tagit fram det ämnesöverskridande lektionsmaterialet: #lysandeenergi.

Energiföretagen har i samarbete med lärare, elever och medlemsföretag tagit fram ett lektionsmaterial som ska lyfta energifrågan till att handla om mer än bara kraftslagens för- och nackdelar, som är läromedlens uppgift. Tanken med materialet är att väcka elevernas egna funderingar kring energifrågor och hur de enskilt eller i grupp med övertygande budskap och den visuella bilden som verktyg, skapar engagemang hos sina klasskamrater kring viktiga samhällsfrågor.

- Vi vet att skolan har ett skarpt uppdrag att koppla ämnesundervisning till yrken och arbetsmarknadsfrågor. Lektionsmaterialet #lysandeenergi är vårt bidrag till att få eleverna att själva koppla samman frågor om energitillgång och funktionalitet till vår bransch, som behöver många nya medarbetare. Många tonåringar uttrycker sitt engagemang för miljö- och klimatfrågor. Om vi kan få dem att inse att möjligheterna till att bidra till en bättre värld ligger runt hörnet genom att arbeta på det lokala kraftvärmeverket - då har lektionsmaterialet fungerat, säger Ulrica Nordemar, ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor hos Energiföretagen.

Materialet är skapat för årskurs 8-9 och bygger på ett samarbete mellan lärarna i fysik, svenska och bild. Det är en unik kombination, vilket gör att det lämpar sig särskilt bra för temadagar, och kan enkelt användas som förberedelse inför studiebesök hos det lokala energibolaget.

- Om våra medlemsföretag vill sätta sin egen prägel på materialet, genom att bjuda in till studiebesök, erbjuda tillfällen att intervjua medarbetare eller liknande är de varmt välkomna att göra det, berättar Ulrica. Och tanken med att ge materialet en hashtag är att uppmuntra de skolor som kan och vill att publicera resultatet av elevernas skolarbete i sociala medier och liknande. Då kan vi lätt hitta dem och ta del av svenska tonåringars syn på energifrågorna.

Lektionsmaterialet är kostnadsfritt och finns att ladda ner via Energiföretagens webb och via lektion.se.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrica Nordemar

Ulrica Nordemar

Ansvarig HR
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 45
E-post: ulrica.nordemar@energiforetagen.se