Fjärrvärmen fortsätter att minska koldioxidutsläppen

Publicerat av: Annika Johannesson ·

PRESSMEDDELANDE 180619: Koldioxidutsläppen har minskat med 10 procent och den fossila andelen har aldrig varit lägre. Det framgår när Energiföretagen Sverige idag publicerar Lokala miljövärden för 2017, för Sveriges olika fjärrvärmenät. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv: hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan, hur effektivt energin används och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

När statistiken för energibranschen summeras har andelen fossila bränslen minskat kraftigt, från 7 procent (2016) till 4,4 procent (2017). Den främsta förklaringen är minskad förbrukning av eldningsolja och fossil gas. Samtidigt ökade användningen av industriell restvärme och spillvärme från andra verksamheter med 80 GWh. Mer värme kramades också ur rökgaserna innan de släpptes ut från skorsten. Andelen härifrån ökade till drygt 11 procent, från 10 procent 2016.

– Den positiva förändringen har kunnat ske tack vare de nya investeringar som flera energiföretag har gjort i sin egen produktion under de senaste åren och genom ökad samverkan med andra aktörer för att ta vara på värme, konstaterar Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

93 procent förnybar och återvunnen värme

Merparten av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi (54%) och förnybara källor (39%). Fjärrvärmeleveranserna till slutkund minskade något, från 48,9 TWh (2016) till 48,3 TWh (2017). Produktionen hade fortsatt en mycket hög verkningsgrad, 99 procent av den tillförda energin levererades till slutkund. Detta kan jämföras med den genomsnittliga verkningsgraden i andra europeiska länder där man brukar förbränna kol men en låg verkningsgrad, runt 40 procent. Dessutom hade branschen en mycket låg användning av primär energi (mängden jungfruligt bränsle) för att leverera fjärrvärme till slutkund, vilket betyder att de flesta bränslen var rester från andra verksamheter som annars skulle ha gått till spillo. I genomsnitt omvandlades varje kilowattimme primärenergi tagen från naturen till 6,25 kilowattimmar (kWh) fjärrvärme.

Energibranschen leder utvecklingen mot att nolla klimatutsläppen

År 2017 var ett ganska varmt år. Enligt Naturvårdsverket minskade Sveriges klimatpåverkande utsläpp för 2017 med totalt 1,4 procent, jämfört med 2016. Utsläppen från el och fjärrvärme minskade med 10 procent medan utsläppen från industri, jordbruk och lösningsmedel och produktanvändning var oförändrade.

– Det är mycket glädjande att energibranschen, som redan har mycket låga klimatutsläpp, har minskat utsläppen med 10 procent. Vi är stolta, men fortsätter förstås arbetet med att minimera klimatutsläppen även de kommande åren, säger Raziyeh Khodayari ansvarig för miljö, hållbarhet och energitillförsel på Energiföretagen Sverige.  

Energiåtervinning ur avfall står för drygt hälften av den beräknade klimatpåverkan, 51 procent. De fossila bränslena (kol, fossil olja och naturgas) kommer därefter (23 %), följt av torv (14 %).

Här hittar du Energiföretagens tillförselstatistik för 2017.

Här hittar du fjärrvärmens Lokala miljövärden för 2017.

Här kan du läsa Naturvårdsverkets samlade utsläppsstatistik.

Tillförd energi för fjärrvärmeproduktion 2017

Diagram, Tillförd energi till fjärrvärme 2017

  

Fjärrvärmens bränslemix 2017Diagram, fjärrvärmens bränslemix 2017

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se