Flytt av skatt bidrar till högre elnätsfakturor från årsskiftet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

PRESSMEDDELANDE 180508: Många hushåll har under våren fått sina första elnätsfakturor och reagerat på höga kostnader. En viktig orsak är att energiskatten på el sedan den 1 januari betalas via elnätsfakturan och inte som förut via elhandelsfakturan – vilket många kunder inte känner till.

Från den 1 januari 2018 flyttade skattskyldigheten för energiskatt på el från elhandelsföretagen till elnätsföretagen, efter tidigare beslut i riksdagen. Det innebär att det numera är elnätsföretagen som fakturerar hushållen för energiskatt, något som elhandelsföretagen gjorde före årsskiftet.

Även om de flesta elnätsföretag har informerat om denna skattflytt så är det många kunder som fortfarande inte känner till den och därför reagerat på sin elnätsfaktura. Branschorganisationen Energiföretagen Sverige ser därför ett behov av att förtydliga ytterligare.

Skatteflytten ökar inte kostnaderna

– Flytten av skatt innebär inte några ökade totala kostnader för hushållen, säger Catherine Lillo, slutkundsansvarig hos Energiföretagen Sverige. Fakturan från elhandelsföretaget har minskat med exakt samma kostnad som ökningen på elnätsfakturan. Det kan vara svårt att upptäcka, eftersom de båda fakturorna inte alltid skickas ut samtidigt till hushållen och ofta kommer från olika företag.

Däremot kan fakturorna, både för elnät och elhandel, ha påverkats av andra orsaker. Den bitvis kalla vintern har ökat elanvändningen och därmed kostnaderna på båda fakturorna. Ett högre elpris under mars och april har också ökat elhandelskostnaderna för hushåll med rörligt elpris. Dessutom har en del elnätsföretag höjt sina avgifter vid årsskiftet, vilket ökat elnätsfakturan.

Tredelade kostnader för el

Hushållens elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el hushållen använder betalas till elhandelsföretaget.
  • Kostnad för transport av elen till hushållen betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter betalastill staten.

För de flesta i Sverige är energiskatten på el 33,1 öre per kilowattimme, kWh. Precis som före årsskiftet läggs också moms på med 25 procent.

Ytterligare frågor, kontakta:

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Catherine Lillo, Energiföretagen, tel: 0709-88 51 21

Mer om skatteomläggningen här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se