Ny statistik: Fortsatt låga prishöjningar på fjärrvärme

Publicerat av: Annika Johannesson ·

PRESSMEDDELANDE 191106: Idag presenterar Energiföretagen Sverige prisstatistiken för fjärrvärme år 2019. Statistiken omfattar större flerbostadshus, mindre flerbostadshus och småhus. Medelprisökningen är 0,7 procent för mindre flerfamiljshus, 1,2 procent för större flerfamiljshus och 1,1 procent för småhus. Priserna och prisjusteringar varierar mellan näten eftersom även förutsättningarna skiljer sig åt.

– Generellt har priserna på fjärrvärme varit stabila under flera år nu. En förklaring är prisutvecklingen för biobränsle, en annan kan vara Prisdialogen, en modell för lokal dialog mellan kunder och leverantör om prisförändringar på fjärrvärme. Dock har det tagits flera politiska initiativ under året som kommer att öka produktionskostnaderna, vilket kan påverka prisutvecklingen framöver, konstaterar Daniel Lundqvist, ansvarig för marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, på Energiföretagen Sverige.

Låga prisökningar 2019

Mellan 2018 och 2019 ökade de genomsnittliga fjärrvärmepriserna för olika huskategorier med 0,7 till 1,2 procent.

För större flerfamiljshus är genomsnittspriset per nät nu 832,40 kr per megawattimme, att jämföra med 822,90 kr/MWh 2018, dvs en höjning på 1,2 procent.

För mindre flerfamiljshus (Nils Holgersson-hus) är medelpriset år 2019 omkring 0,7 procent högre: 852,40 kr/MWh (846,70 kr, år 2018).

Småhus har oftast ett högre pris, bland annat för att det är färre kunder per meter ledning. År 2019 är medelpriset per nät för småhus 905,10 kr/MWh (895,20 kr, år 2018). Prishöjningen för denna kategori landar i genomsnitt på 1,1 procent.

Lokala förutsättningar påverkar priset

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar. Det som påverkar är bland annat antal kunder, tillgång till bränsle, ägarnas avkastningskrav, om det finns kraftvärmeproduktion, vem som äger fjärrvärmecentralen och olika geografiska förhållanden. Det betyder att priserna kan vara olika, även om näten ligger geografiskt nära varandra. Prisspannet mellan lägsta och högsta pris är stort. Lägsta pris är för samtliga huskategorier nästan hälften av högsta pris.

Läs mer om fjärrvärmepriserna 2019.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se