Enklare elbilsladdning med ny branschöverenskommelse

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

PRESSMEDDELANDE - Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har gemensamt slutit en branschöverenskommelse för enklare elbilsladdning. Överenskommelsen ska göra det enklare att ladda och betala på publika snabbladdningsstationer. De anslutna operatörerna ska erbjuda kortbetalning, antingen med kortläsare på stationen eller via app/QR-kod. Laddning och betalning kan genomföras utan att kunden behöver teckna avtal eller registrera ytterligare kunduppgifter. Prisuppgifter ska också bli tydligare.

- Fler och fler kör elbilar, då måste också laddningen hänga med. Den här branschöverenskommelsen är viktig för att fler ska kunna ladda enklare, vid publika snabbladdningsstationer. Du ska veta vad det kostar och kunna jämföra pris. Du ska inte behöva registrera dig hos en mängd olika operatörer. I februari beslutade regeringen om en elektrifieringsstrategi för att elektrifiera hela Sverige. Nu tas ett viktigt steg i rätt riktning, för att det ska bli lätt att ladda i hela Sverige, säger Khashayar Farmanbar, Sveriges Energi- och digitaliseringsminister.

- I år räknar vi med att omkring 60 procent av alla nyregistrerade personbilar kommer vara en laddbar bil. Elektrifieringen av personbilar är en nyckelfaktor för att vi ska klara våra gemensamma klimatmål och därför är det viktigt att vi underlättar för konsumenterna att välja en laddbar bil, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

- Vi vill göra det enklare för kunden att betala oavsett vilken operatör som äger stationen och överenskommelsen omfattar omkring 65 procent av dagens snabbladdningsstationer. Utöver enklare betallösningar måste vi nu också få till en storskalig utbyggnad av laddinfrastruktur. Här är det viktigt med bra samarbeten mellan laddoperatörer, kommuner och elnätsföretag – liksom att lagstiftningen möjliggör en snabbare utbyggnad av elnäten, säger Åsa Pettersson vd Energiföretagen Sverige.

- Behovet att ladda ett elfordon ökar för varje dag. Idag sker laddningen till största del i hemmet eller på arbetsplatsen. Majoriteten av laddningen kommer även fortsatt vara vid hem- och arbetsplatser. Däremot behöver detta kompletteras med publik snabbladdning längs vägarna för att möjliggöra längre resor. Denna överenskommelse är ett steg i rätt riktning. Att förenkla för snabbladdning längs vägarna är nödvändigt för den framtida mobiliteten, säger Jessica Alenius, vd för Drivkraft Sverige.

I korthet innebär överenskommelsen:

 1. Elbilskunder ska kunna ladda vid en publik laddstation, utan att det föregåtts av avtalstecknande, och betala med betal- eller kreditkort. Elbilskunden erbjuds att antingen betala fysiskt eller digitalt (till exempel via QR-kod till hemsida eller i app). 
 2. Vilket enhetspris som gäller för laddning ska vara tydligt och lättillgängligt för elbilskunden innan laddning påbörjas. Enhetspriset visas digitalt på laddstationen eller i det digitala prisgränssnittet med tydlig hänvisning på laddstationen. 
 3. Priset för laddningen anges i huvudregel per kWh. Minutavgift kan tillkomma för att minimera risken för köbildning samt optimera laddning för kund. 

Här hittar du hela branschöverenskommelsen samt svar på vanliga frågor. 

Anslutna företag

Följande laddoperatörer har anslutit sig till branschöverenskommelsen. Majoriteten av laddstationerna uppfyller åtagandena, resterande kommer att uppdateras under 2022.

 • Circle K
 • E.ON
 • Gävle Energi
 • Göteborg Energi
 • Ionity
 • Mer
 • Mälarenergi
 • OKQ8
 • Preem
 • Recharge
 • ST1
 • Vattenfall InCharge

Varför behövs en överenskommelse?

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Redan år 2030 ska utsläppen från inrikes väg- och sjötransport ha minskat med 70 procent jämfört med 2010. Vid årsskiftet fanns det drygt 120 000 elbilar i Sverige. Enligt Mobility Swedens prognos kommer ungefär var tredje ny bil som registreras 2022 vara en elbil. 

Majoriteten av laddningen sker i hemmen men det är viktigt att det fungerar att ladda bilen även publikt. En elbilist på långresa ska kunna snabbladda på ett enkelt sätt utan att vara avtalskund hos en viss laddoperatör. Prisinformationen ska vara tydlig och transparent gentemot kunderna, det gäller såväl enhetspriset för laddning som möjligheten att jämföra priset mellan olika laddoperatörer och med priset för hemmaladdning. 

Mot bakgrund av denna utveckling har branschorganisationerna Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden tagit fram en svensk branschöverenskommelse för förenklad laddning vid publika snabbladdningsstationer.  

För mer information kontakta:

Mazdak Haghanipour, specialist laddinfrastruktur Mobility Sweden
telefon: 0730 96 56 91, e-post: mazdak.haghanipour@mobilitysweden.se 

Martin Olin, ansvarig e-mobilitet på Energiföretagen Sverige
telefon: 073 951 43 08, e-post: martin.olin@energiforetagen.se

Amalia Pedersen, Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar, 073-043 78 85

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se