Ökad elsäkerhet i fokus på ”Elnätsbranschens OS”

Publicerat av: Julia Hörnell ·

PRESSMEDDELANDE – Energibranschen strävar mot att öka elsäkerheten och nå en nollvision för dödliga elolyckor. Den 17–20 maj samlas över 1 500 medarbetare i elnätsbranschen på jättemässan EBR Metod- och maskindagar, med fokus på hur man bygger och underhåller elnät på ett säkert sätt. Mässan anordnas av Energiföretagen Sverige och Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö och målet är att alla medarbetare ska komma hem från jobbet, varje dag.

Mellan den 17 och 20 maj kommer över 1500 anställda i elnätsbranschen kompetensutvecklas inom bland annat elsäkerhet på EBR Metod- och maskindagar 2022 i Eskilstuna. Mässan arrangeras vart fjärde år och kallas därför “Elnätsbranschens OS”. Syftet med dagarna är att deltagarna ska få koll på den senaste utvecklingen i elnätsbranschen, så att de kan fortsätta bygga elnät säkert och effektivt. I det vardagliga arbetet jobbar de flesta inom elnätsbranschen utefter Elnätsbranschens riktlinjer (EBR), som är standardiserade metoder som garanterar både personsäkerhet, hållbarhet och kvalitet. 

– Med hjälp av Elnätsbranschens riktlinjer byggs elnätet på ett standardiserat och därmed kostnadseffektivt sätt. Riktlinjerna medför även högsta möjliga säkerhet för montören. På EBR Metod- och maskindagar får hela branschen möjlighet att fördjupa sina kunskaper ytterligare för att elsäkerheten ska fortsätta öka, säger Peter Silverhjärta, sakkunnig inom EBR på Energiföretagen Sverige.

Fakta om EBR Metod- och maskindagar 

EBR Metod- och maskindagar är ett branschevenemang för elnätsföretag. Vart fjärde år arrangerar Energiföretagen Sverige mässan där både nya och beprövade metoder, maskiner och verktyg visas upp utomhus. I år samarrangeras mässan med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Läs mer om EBR Metod- och maskindagar. 

Fakta om EBR  

EBR står för ElnätsBranschens Riktlinjer som är en samling anvisningar som utifrån gällande lagstiftning beskriver hur det svenska elnätet ska byggas och underhållas på ett hållbart, säkert och kostnadseffektivt sätt. Läs mer om EBR. 

För ytterligare information kontakta: 

Helen Lindhe, Pressansvarig på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, 016-10 66 26.

Jenny Åkerberg, Projektledare för EBR Metod- och maskindagar, 08-677 26 30.

Peter Silverhjärta, Sakkunnig EBR på Energiföretagen Sverige, 08-677 26 95. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetens & utveckling
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se