Inget permanent intäktstak i EU-parlamentets position om elmarknadsöversynen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Europaparlamentets industriutskott har idag antagit en position för reformförslaget av elmarknaden. Det tidigare föreslagna intäktstaket slopas till förmån för en mer flexibel lagstiftning. Enligt Energiföretagen Sverige finns det dock ännu oroande delar kvar i förslaget som riskerar undergräva konkurrensen på den nordiska marknaden.

Europaparlamentets industriutskott (ITRE) har idag antagit en position för reformförslaget av elmarknaden, som kommer ligga till grund för parlamentets omröstning i plenum i september. Då förväntas parlamentets position fastställas inför kommande trilogförhandlingar med rådet.

Intäktstaket slopas

Den spanska socialdemokratiska rapportören som leder förhandlingarna i utskottet, Nicolás Casares, meddelade den 6 juli att en preliminär överenskommelse nåtts mellan honom och de ansvariga förhandlarna för övriga politiska grupper. Överenskommelsen omfattar kompromisser på flera delar av kommissionens förslag. Som komplement till detta hade ytterligare alternativa kompromisser bordlagts inför votering.

Den huvudsakliga kompromissen mellan Casares och övriga förhandlare antogs med 55 röster för, 15 emot och 20 nedlagda röster och innebär bland annat att det intäktstak som Casares föreslagit slopas och att tillämpningen av Contract for Difference-kontrakt (CfD) blir frivillig och mer flexibel.

– Energiföretagen är positiva till en mer flexibel lagstiftning. Sen finns det fortfarande andra delar av förslaget som inger oro, framför allt det som berör slutkundsmarknaden med mer tvingande element som riskerar att undergräva konkurrensen på bättre fungerande marknader som de i Norden, säger Magnus Thorstensson, elmarknadsanalytiker hos Energiföretagen Sverige.

Nästa steg i processen

Nästa steg i processen är att utskottets position antas i plenum samt att ministerrådet når en överenskommelse. Därefter kan trilogförhandlingar mellan Europaparlamentet och rådet inledas. Medlemsländerna har ännu inte kunnat nå en kompromiss angående tillämpningen av CfD-kontrakt för befintliga anläggningar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se