Elens dag fokuserar på energibranschens stora kompetensbehov

Publicerat av: Julia Hörnell ·

PRESSMEDDELANDE 24-01-23. För att nå klimatmålen behöver Sverige elektrifieras. Eftersom ett elektrifierat samhälle förväntas fördubbla Sveriges elbehov är det nu bråttom att säkra tillgången till kvalificerad personal som kan genomföra elektrifieringen i praktiken. Därför vill branschorganisationen Energiföretagen Sverige visa upp alla fördelar med att jobba i energibranschen, genom sociala mediekampanjen 16 anledningar att jobba med energi.

Idag, den 23 januari, är det Elens dag. I vanliga fall brukar energibranschen använda dagen till att uppmärksamma elens nytta i samhället, men på grund av det stora och växande behovet av kompetens i branschen så handlar årets Elens dag om alla de möjligheter energibranschen erbjuder. Kommunikationen sker främst genom sociala mediekampanjen 16 anledningar att jobba med energi och riktar sig till den som ska välja utbildning eller yrke.

– För att Sverige ska lyckas med elektrifieringen och klimatomställningen är det helt kritiskt att fler unga väljer utbildningar som leder till ett energijobb och att energibranschen kan attrahera rätt kompetens. Därför använder vi Elens dag till det viktigaste vi kan göra just nu; att visa upp att energibranschen är den bästa och mest aktuella branschen att arbeta i. Här är du en klimathjälte bara genom att gå till jobbet, säger Julia Hörnell, kommunikatör på Energiföretagen Sverige och ansvarig för Elens dag.

Behov av tusentals tekniker och ingenjörer

Energibranschen har behov av allt från elektriker och drifttekniker till ingenjörer och personer med IT-kompetens. Enligt Energiföretagen Sveriges medlemsföretag behövs flera tusen tekniker och ingenjörer de närmaste åren.

– För att möta kompetensbehovet i branschen krävs en trestegsraket. För det första behöver ungas och yrkesväxlares intresse för att plugga naturvetenskap, teknik eller yrkesutbildningar öka. För det andra måste det finnas tillräckligt många relevanta utbildningar och utbildningsplatser att erbjuda. När ungdomarna och yrkesväxlarna väl är färdigutbildade måste vi dessutom attrahera dem till just vår bransch. Energibranschen är en av de viktigaste branscherna just nu och har otroligt mycket att erbjuda, säger Greta Hjortzberg, ansvarig för kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige.

Målet med kampanjen 16 anledningar att jobba med energi är att få fler unga och yrkesväxlare att förstå vilka fördelar det finns med att jobba i energibranschen. Branschen spelar en nyckelroll i både klimatomställningen och i våra vardagliga liv. Utöver det erbjuds medarbetarna även attraktiva arbetsvillkor.

Se Energiföretagens film om hur det är att jobba i energibranschen.
Spana in alla 16 anledningar att jobba i energibranschen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Hörnell

Julia Hörnell

Medlemskommunikatör
Enhet: Stab & medlemsdialog
Telefon: 08-677 27 36
Mobil: 0701-64 44 36
E-post: julia.hornell@energiforetagen.se