Remissvar om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar

Energiföretagen Sveriges synpunkter på ”Naturvårdsverkets förslag till genomförande i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

Läs hela remissvaret här