Systemutvecklingsplan 2018-2027

Remissvar på Svenska kraftnäts Systemutvecklingsplan 2018-2027