Remissvar avseende betänkandet Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018:26)