Remissvar avseende Strålsäkerhetsmyndighetens slutrapport om långsiktig kompetensförsörjning

Läs remissvaret här samt vårt följebrev