Remissvar gällande förslag till nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023