Remiss av betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76)