Remissvar av kravställningsdokument Elpriskollen 100 000 kWh