Energiföretagens Sveriges synpunkter på förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet när det gäller oberoende aggregatorer