Förslag till nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster