Äldre nyheter säkerhet

Här ligger tidigare säkerhetsrelaterade nyheter under år 2021 publicerade.

21 dec 2021: Ny föreskrift: anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktig tjänst

16 dec 2021: CERT-SE varnar om intrång i Apache Log4j

14 dec 2021: Riskhantering: Nytt utkast av NIS 2-direktivet

13 dec 2021: Ny AI-förordning – harmoniserade regler för artificiell intelligens (AI)

6 dec 2021: Vägledning från Svenska kraftnät för beslut om placering i säkerhetsklass

2 dec 2021: MSB varnar för hot mot digitala leveranskedjor i ny rapport

18 nov 2021: Säkerhetsskyddslagstiftningen ändras 1 december

18 nov 2021: Nätkod för cybersäkerhet – påverkar elsektorn

16 sept 2021: Så kan energiföretag förbereda sig för yttre hot

4 aug 2021: Flera kritiska sårbarheter påverkar industriella styrsystem

31 aug 2021: Energiföretagens säkerhetsansvarige svarar gärna på dina säkerhetsfrågor

5 juli 2021: Aktuellt inom it-säkerhet och beredskap – flera remisser

16 juni 2021: CER-direktivet ska hantera störningar i infrastruktur

9 juni 2021: EU-kommissionens förslag till förordning om artificiell intelligens (AI)

8 juni 2021: Nu startar ESG:s femte arbetsgrupp – med beredskap i fokus

28 maj 2021: Regeringen föreslår stärkt skydd för Sveriges säkerhet

25 maj 2021: Nätkoder för cybersäkerhet på gång – synpunkter önskas

7 maj 2021: Det norska företaget Volue/Powel drabbat av cyberangrepp

31 mars 2021: Nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering föreslås

29 mars 2021: MSB välkomnar till årets NIS-konferens den 19 maj

19 mars 2021: Regeringen föreslår skärpt säkerhetsskyddslag

10 mars 2021: Ny arbetsgrupp för beredskapsfrågor – medlemmar sökes

3 mars 2021: Nya föreskrifter för signalskyddstjänsten från 1 mars 2021

24 februari 2021: Energiföretagen ger tre tips om säkerhetsskyddsarbetet

24 febr 2021: MSB begär underlag om riksintresse inom energiförsörjningen från energiföretag

19 febr 2021: NIS-direktivet ses över – fler sektorer omfattas

12 febr 2021: MSB föreslår ersättare till Rakel – hänger inte med utvecklingen