Säkerhetsläget i omvärlden

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Med anledning av säkerhetsläget i omvärlden samlar Energiföretagen vår publika information i säkerhetsrelaterade frågor, och länkar till relevanta myndigheter, på en och samma sida. För information rörande enskilda aktörer på marknaden hänvisar vi till respektive företag.

Energiföretagen Sverige och dess medlemsföretag har etablerade forum för dialog och samverkan med ansvariga och berörda myndigheter i beredskapsfrågor. Sedan två år tillbaka har Energiföretagen och medlemmarna regelbundna möten med bland andra Svenska kraftnät och Energimyndigheten gällande svensk energiförsörjning, vilka startade upp med anledning av pandemin. Energibranschen samarbetar löpande med Svenska kraftnät inom organisationen Elsamverkan.

Det ligger i energibranschens ansvar att proaktivt och löpande arbeta med frågor gällande kontinuitetsplanering, hotbildsanalys, cybersäkerhet, fysisk säkerhet och leverantörskedjor. Exakt hur varje företag arbetar med dessa frågor är en fråga för det enskilda företaget. Inom ramen för Energiföretagen Sverige sker samverkan i övergripande säkerhetsrelaterade frågor som utbildningar, vägledningar och informationsmaterial och samverkan mellan bransch och myndigheter. Läs mer om Energiföretagens arbete.

Här finner du Energimyndighetens lägesbild med anledning av kriget i Ukraina som uppdateras löpande. 

Våra senaste nyheter med anledning av Ukraina och/eller i viktiga säkerhetsfrågor:

Viktigt säkerhetsmeddelande från CERT-SE (6 juli 2022)

Näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap tillsätts (19 maj 2022)

Krisberedskap och civila försvaret stärks (19 maj 2022)

Ny hotbildsanalys från Svenska kraftnät (25 april 2022)

Låst medlemsnyhet: Dansk fjärrvärme noterar ökade cyberaktiviteter (12 april 2022)

Låst medlemsnyhet: Hur påverkas energiföretag av kriget i Ukraina? (12 april 2022)

Låst medlemsnyhet: Risk för brist på Urea och ammoniak (25 mars 2022)

Tidningen Energi: Ökat fokus på säkerhetsläget i Europa (22 mars 2022)

Hjälp Euro Heat and power hjälpa Ukraina (9 mars 2022)

Låst medlemsnyhet: Svenska Kraftnät begär information om undantag av fordon samt behovslista (9 mars 2022)

Tidningen Energi: Så påverkas energiföretagen av kriget i Ukraina (8 mars 2022)

Om försörjningen av uran och kärnbränsle på värsldsmarknaden (7 mars 2022)

Låst medlemsnyhet: Energiförsörjningen opåverkad enligt myndigheterna (2 mars 2022)

Tidningen Energi: Så påverkar Ukrainakriget energimarknaden (25 feb 2022)

Oroande utveckling i omvärlden (24 feb 2022)

MSB uppmanar svenska företag att skärpa cybersäkerheten (22 feb 2022)

Ny föreskrift om säkerhetsskydd (9 feb 2022)

Du hittar äldre säkerhetsrelaterade nyheter i menyn till höger.