Elstatistik

Här finns aktuell statistik om den svenska elförsörjningen. Den publiceras veckovis. Vill du till exempel veta mer om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige, hur mycket det finns i de svenska vattenmagasinen, elens klimatpåverkan eller leveranssäkerhet, så kan du hitta svaren här.

Kraftläget

Detta är en av hemsidans mest besökta sidor. Kraftläget är veckofärsk preliminär information om det aktuella försörjningsläget i Sverige och uppdateras av Nicole Burstein. Kraftläget finns både på svenska och engelska.

I Kraftläget ingår också Magasinsläget, som visar hur magasinsnivåerna och vattentillrinningarna till de svenska vattenkraftverken förändras vecka för vecka. Magasinsnivåerna redovisas dessutom per elområde.

Elmarknadsstatistik

Elmarknadsstatistiken innehåller information om användning, konsumentpriser och skatter samt marknadspriser. Statistiken uppdateras varje vecka av Magnus Thorstensson.

Leveranssäkerhet/DARWin

Varje år samlar Energiföretagen in driftstörnings- och avbrottsstatistik för de svenska elnäten. Utifrån den statistiken räknas leveranssäkerheten fram i procent, där 100 procent innebär att hela Sverige har el under årets alla timmar. År 2016 nådde vi 99,99 procent vilket är en mycket hög siffra. Läs vidare. 

Elåret

Elåret samlar statistik från det gångna året. Den senaste kom i maj 2015. Den kompletteras med kortfakta i broschyren "Några data om Sverige och energin" samt PowerPointbilder. De båda senare finns även på engelska. Statistiken i Elåret är korrigerad i efterhand och kan därför avvika från vecko- och månadsstatistik under tidigare statistik.

Från och med år 2016 ersätts Elåret av produkten Energiåret som blir en webbaserad årssammanställning med statistik om el och värme.

Äldre statistik

Äldre statistik visar Kraftläget vecka för vecka det senaste året. Här finns också veckostatistik och månadsstatistik för de tre senaste åren. Ingen statistik under detta avsnitt rättas i efterhand. Äldre statistik hittar du här.