Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elstatistik

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Här finns aktuell statistik om den svenska elförsörjningen, som produceras veckovis. Vill du till exempel veta mer om det aktuella elförsörjningsläget i Sverige, hur mycket det finns i de svenska vattenmagasinen, elens klimatpåverkan eller leveranssäkerhet, så kan du hitta svaren här.

Kraftläget

Detta är en av hemsidans mest besökta sidor. Kraftläget är veckofärsk information om det aktuella försörjningsläget i Sverige. Kraftläget finns både på svenska och engelska.

Magasinsläget

Magasinsläget, som ingår i Kraftläget, visar hur magasinsnivåerna och vattentillrinningarna till de svenska vattenkraftverken förändras vecka för vecka. Magasinsnivåerna redovisas dessutom per elområde

Elmarknadsstatistik

Elmarknadsstatistiken innehåller information om användning, konsumentpriser och skatter samt marknadspriser. Statistiken uppdateras varje vecka

Leveranssäkerhet/DARWin

Leveranssäkerhet/DARWin omfattar de 105 elnätsföretag som har bidragit med komplett material som täcker hela 2011. Dessa elnätsföretag representerar 93 procent av Sveriges 5,2 miljoner elkunder och det är en relativt jämn fördelning mellan tätortsnät och landsbygdsnät.

Elåret

Elåret samlar statistik från det gångna året. Den senaste kom i maj 2016. Den kompletteras med kortfakta i broschyren "Några data om Sverige och energin" samt PowerPointbilder. De båda senare finns även på engelska. Statistiken i Elåret är korrigerad i efterhand och kan därför avvika från vecko- och månadsstatistik under tidigare statistik.

Från och med år 2017 ersätts Elåret av produkten Energiåret som blir en webbaserad årssammanställning med statistik om el och värme.

Äldre statistik

Äldre statistik visar Kraftläget vecka för vecka det senaste året. Här finns också veckostatistik och månadsstatistik för de tre senaste åren, Ingen statistik under detta avsnitt rättas i efterhand, den bygger på den veckofärska statistiken från Kraftläget. Äldre statistik hittar du här.

Internationell statistik

Internationell statistik omfattar uppgifter om el och energi samt koldioxidutsläpp i ett urval av världens länder. Dessutom finns intressanta prisjämförelser mellan länder.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Folke Sjöbohm

Folke Sjöbohm

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 97
E-post: folke.sjobohm@energiforetagen.se