Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kraftläget

Huvudinnehåll

Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka.