Elåret fram till 2015

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Elåret gavs ut av Svensk Energi till och med år 2015. Varje utgåva innehåller förra årets statistik och händelser av betydelse inom elförsörjningen i Sverige. Elåret ersätts från och med 2016 av Energiåret som även innehåller fjärrvärmestatistik.

Till Energiåret (statistik från år 2016 och framåt).

En förkortad variant av Elåret finns i fickfoldern "Några data om Sverige och energin", längre ned på denna sida. Där finns också ppt-bilder. Båda dessa produkter finns på svenska och engelska.

Elåret 2015    
Elåret 2015        Ingen engelsk
utgåva år 2015
Elåret 2014    
Elåret 2014        Ingen engelsk
utgåva år 2014
Elåret 2013    
 Elåret 2013        Ingen engelsk
utgåva år 2013
Elåret 2012   Electricity year 2012
 Elåret 2012         Electricity year 2012
Elåret 2011   Electricity year 2011
 Elåret 2011         Electricity year 2011
Elåret 2010   Electricity year 2010
 Elåret 2010         Electricity year 2010

Elåret i miniformat - fickfolder. Quick facts about Sweden and Energy.
"Några data om Sverige och energin" finns presenterade i en fickfolder:

OH-bilder (pptx och PDF) Elåret och Electricity Year

Här finns nya Energiåret

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se