Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kvalitetsnyckeln och Skadenyckeln

Huvudinnehåll

Kvalitetsnyckeln och Skadenyckeln är de två stora databasapplikationer som Energiföretagen Sverige har för insamling av fjärrvärme- och fjärrkylestatistik. Den 15 januari 2018 öppnade Energiföretagen Sverige för inrapportering av tillförsel och miljövärdering för data under 2017.

En förändring tillkom den 19 februari 2018 med ett antal kompletterande frågor angående avfallsförbränning och rökgaskondensering, se beskrivning här (pdf-dokument)

I början av mars 2018 öppnar Energiföretagen Sverige "Kvalitetsnyckeln för prisstatistik 2018”.