Kvalitetsnyckeln och Skadenyckeln

Publicerat av: Leif Nordengren ·

Kvalitetsnyckeln och Skadenyckeln är de två stora databasapplikationer som Energiföretagen Sverige har för insamling av fjärrvärme- och fjärrkylestatistik.

En förändring tillkom den 19 februari 2018 med ett antal kompletterande frågor angående avfallsförbränning och rökgaskondensering, se beskrivning här (pdf-dokument)

I början av januari 2020 öppnar Kvalitetsnyckeln för rapportering av miljövärden 2019 och fjärrvärmepriser 2020.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se